DIREKTOR          
      Samostalni savjetnik            
                   

Sektor za arhivsku

građu stvaralaca od

značaja za državu

 

Sektor za arhivsku

građu stvaralaca od

značaja za jedinice

lokalne samouprave

 

Sektor za naučno-

informativnu djelatnost

i zaštitu arhivske

građe van arhiva

 

Odjeljenje za

tehničku zaštitu

arhivske građe

 

Služba za 

opšte poslove

 
                   

Arhivski Odsjek

Centralnog depoa

Cetinje

 

Arhivski Odsjek

Andrijevica

 

Arhivski Odsjek za

naučnu, informativnu

i kulturno-prosvjetnu

djelatnost

         

Arhivski Odsjek za

sređivanje i obradu

arhivske građe do

1945. g. - Cetinje

 

Arhivski Odsjek

Bar

 

Arhivski Odsjek za 

zaštitu registraturske i

arhivske građe

stvaralaca od značaja

za državu

         

Arhivski Odsjek za

sređivanje i obradu

arhivske građe od

1945.g. - Cetinje

 

Arhivski Odsjek

Berane

             

Arhivski Odsjek 

I. A. Kotor

 

Arhivski Odsjek

Budva

             

Arhivski Odsjek za

istoriju radničkog

pokreta Podgorica

 

Arhivski Odsjek

Bijelo Polje

             
   

Arhivski Odsjek

Danilovgrad

             
   

Arhivski Odsjek

Kolašin

             
   

Arhivski Odsjek

Pljevlja

             
   

Arhivski Odsjek

Podgorica

             
   

Arhivski Odsjek

Nikšić

             
   

Arhivski Odsjek

Ulcinj

             
   

Arhivski Odsjek

Cetinje

             
   

Arhivski Odsjek

Herceg Novi

             
   

Arhivski Odsjek

Kotor