Review

Poznato je da je "Pobjeda" dugi niz godina bila jedino dnevno glasilo u Crnoj Gori, počev od 1944. godine. S obzirom na to ona je donosila sve važne vijesti vezane za našu državu iz svih domena, pa je tako u kulturnim rubrikama pratila osnivanje, razvoj i rad Državnog arhiva Crne Gore. Ti tekstovi su upravo tema ove bibliografije, koja sadrži 188 bibliografskih jedinica, sređenih po godinama objavljivanja, a unutar godina po abecedi autora. Na kraju bibliografskog popisa nalazi se Registar imena, u kome su popisani svi autori tekstova, kao i imena lica koja se pominju kroz tekstove.

(iz predgovora, Ljiljana Lipovina)