Review

Bibliografija knjiga i članaka nastalih na osnovu arhivske građe Državnog arhiva Crne Gore – Cetinje

Autor: Predrag Vukić

Urednici: Stevan Radunović, Srđan Pejović
Izdavač: Državni arhiv Crne Gore – Cetinje
Cetinje, 2010. godine