Review

Urednici: Dr Ivan Božić, Dr Branko Pavićević, Dr Ilija Sindik

Izdavač: Državni arhiv Narodne Republike Crne Gore
Cetinje, 1959. godine