Review

Autor: Živko Andrijašević

Izdavač: Državni arhiv Crne Gore

Za izdavača: Stevan Radunović

Recezent: Akademik Đorđije Borozan

Cetinje, 2017. godine