Review

Autori: Tatjana Jović; Aleksandar Berkuljan

Izdavač: Državni arhiv Crne Gore

Cetinje, 2015. godine