Review

Autor: Jadranka Selhanović

Izdavači: Državni arhiv Crne Gore; Regionalni centar za društveno-ekonomska istraživanja

Podgorica, 2015. godine