Editor: Jelena Antović

Review

Urednik: Jelena Antović;

Redakcija: Jelena Antović, Aleksandra Milić, Snežana Pejović
Izdavač: Državni arhiv Crne Gore – Istorijski arhiv Kotor
Cetinje, 1999. godine