Editor: akademik Miomir Dašić

Review

Autor: Milorad T. Milović

Urednik: akademik Miomir Dašić
Izdavači: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Državni arhiv Crne Gore
Podgorica, 2000. godine