Osnovni pojmovi o dionicama-akcijama

Osnovni kapital (akcionarskog) dioničarskog društva podijeljen je na manje, jednake, idealne djelove koji su predstavljeni dionicama-akcijama. Dionica odnosno akcija predstavlja pismenu ispravu o udjelu u vlasništvu izdavača - emitenta. Ona je jedna od osnovnih vrsta dugoročnih vrijednosnih papira (securities). To je strogo formalna, novčana, dugoročna i masovna, nedeljiva hartija od vrijednosti sa promenljivim prihodom.
Kod nas se za dionice najčešće koristi izraz akcija, iako se radi o stranoj riječi. Njemački izraz za dionicu je aktie; francuski- action a italijanski azione. Američki naziv za dionice je common stocks, a engleski ordinary shares.

Izložba pod nazivom "Ilija Šobajić (1876 - 1953) - Trajanje i pamćenje kroz dokumenta i djela" realizovana je u saradnji Državnog arhiva - A.O. Nikšić i JU Centar za kulturu Nikšić.
Cilj ove izložbe je da kroz dokumenta, koja se čuvaju u Arhivu Nikšić i crteže iz fundusa galerije „Nikola I", prikaže i osvijetli život i djelo poznatog profesora i grafičara Ilije Šobajića.
Ilija Šobajić je jedan od najobrazovanijih crnogorskih akademskih slikara, crtača, grafičara, primijenjenih umjetnika i pedagoga. Rođen je 14 avgusta 1876. godine u Danilov¬gradu, u poznatoj porodici Šobajić koja se nastanila u Nikšiću 1877. godine. Krajem XIX i početkom XX vijeka porodica Šobajić je imala zapaženu ulogu u kulturno-prosvjetnom i trgovačkom razvoju grada Nikšića.

''Ali arhiv, ah arhiv! Bogata riznica stvaralaštva minulih vjekova,
za mene je to sijedi idol,
koji me snagom magije privlači!''

Bilježeći ove riječi, Njegoš nas je sačuvao iskušenja da pokušamo opisati i objasniti njegov odnos prema arhivima i arhivskoj građi. Tražiti bolju ilustraciju ili sažetije geslo mimo navedenog citata, bilo bi neumjesno.
Uvriježeno je mišljenje da je njegovo interesovanje za arhive započelo prilikom posjete Arhivu Mletačke Republike u Veneciji, no to nije sasvim tačno.