Istorijski antagonizmi, složeni koloplet političkih, dinastičkih, diplomatskih odnosa i aspiracija Velikih sila kao i narodonosni odnosno nacionalno-oslobodilački, suštinski antifeudalni, pokreti balkanskih naroda i država, opšti su okvir u kojem treba posmatrati prirodu i karakter odnosa među balkanskim narodima i državama.
Politika Velikih sila prema balkanskim narodima koja je, od slučaja do slučaja, podsticala njihove sukobe i podgrijavala aspiracije ili obeshrabrivala nastojanja stvarala je klimu uzajamnog nepovjerenja i netrpeljivosti a suštinski je bila usmjerena na održavanje status quo-a na Balkanu.

''Ali arhiv, ah arhiv! Bogata riznica stvaralaštva minulih vjekova,
za mene je to sijedi idol,
koji me snagom magije privlači!''

Bilježeći ove riječi, Njegoš nas je sačuvao iskušenja da pokušamo opisati i objasniti njegov odnos prema arhivima i arhivskoj građi. Tražiti bolju ilustraciju ili sažetije geslo mimo navedenog citata, bilo bi neumjesno.
Uvriježeno je mišljenje da je njegovo interesovanje za arhive započelo prilikom posjete Arhivu Mletačke Republike u Veneciji, no to nije sasvim tačno.

U interesu unapređenja svestrane saradnje između Ukrajine i Crne Gore bitno je očuvati postojeće vidove kao i stvoriti pretpostavke za stvaranje i afirmaciju novih kontakata. U duhu tih potreba između Državnog arhiva Crne Gore i Državne arhivske službe Ukrajine je potpisan sporazum o saradnji prije par godina. Sporazumom je utvrđen opšti, načelni okvir za saradnju u oblasti arhivske djelatnosti.
Arhivske institucije su napravile i konkretan korak, uz podršku Ambasade Ukrajine u Crnoj Gori, koji je rezultirao realizacijom izložbe dokumenata na temu naseljavanja Crnogoraca na prostorima današnje Ukrajine.

Tokom „Nedjelje arhiva" koja je obnovljena poslije mnogo godina i koja je zaživjela i postala tradicija, prikazana je izložba dokumenata pod nazivom „Državni arhiv Crne Gore 1951 - 2011". Kao i prethodnih godina i ove godine manifestacija se održala u aprilu mjesecu tj. od 18 – 22 aprila, na čitavoj teritoriji Crne Gore uz odgovarajući program.

Državni arhiv je ove godine proslavio 60 godina svoga postojanja, pa je tim povodom na Cetinju u prostorijama Biljarde predstavljena izložba dokumenata.