PONEĐELJAK 08. 05

Andrijevica
- Distribucija propagandnog materijala službenicima, namještenicima lokalne uprave Andrijevica kao i građanima, 10-12 h

 

Cetinje
- Predavanje na temu: Arhivska služba u Crnoj Gori. O istorijatu i razvoju Arhivske službe u Crnoj Gori govoriće Srđan Pejović, a predavanje će se održati u Matici crnogorskoj u 11h.

 

Pljevlja
- Najava manifestacije preko lokalnih sredstava informisanja: RTV Pljevlja i „Pjevaljske novine“, u „Pljevaljske novine“ 1. Maja najava manifestacije a u RTV Pljevlja 7. maja i 8. maja najava manifestacije;

 

Kolašin
- Distribuiranje propragandnog materijala registraturama, i na predviđenim javnim mjestima u opštine Kolašin i Mojkovac.

 

Berane
- Distribucija propagandnog materijala.
- Gostovanje na javnom servisu Radio Rožaje.

 

Podgorica
- Predstavnici arhivskog odsjeka će posjetiti Sud za prekršaje i sa njihovim predstavnicima razgovarati o značaju arhivske djelatnosti, nadležnostima i njihovim obavezama, u skladu sa zakonom, načinu organizovanja za brži završetak njihovih aktivnosti. Takođe će se razgovarati o promjenama u Zakonu sa stanovišta inspekcijskog nadzora.

 

Bar
- Najava aktivnosti u okviru manifestacije “NEDJELJA ARHIVA” na lokalnom Radio Baru

 

Budva

- Izložba „Matične knjige“biće postavljena u prostorijama Odsjeka Budva, koja će biti otvorena za javnost u periodu od 08 do 12 maja, od 8 do 15 h;
- Distribucija propagandnog materijala posjetiocima izložbe, flajeri sa tekstom o arhivima, o osnivanju Arhiva Budve, sa pratećim tekstom za postavljenu izložbu “Matične knjige“, arhivisti će posjetioce provesti kroz temu izložbe i pružiti im sažeti uvid u rad Arhiva
- Obavještenje javnosti o manifestaciji putem javnog servisa RTV Budva;

 

Danilovgrad
- u 8 h gosti Arhiva će biti polaznici predškolskog vaspitanja sa nastavnicima.
-u 10 h gosti Arhiva će biti đaci nižeg osnovno školskog uzrasta sa profesorima

 

Nikšić
- Isticanje panoa na vidnim mjestima u gradu; distribucija propagandnog materijala; gostovanje načelnice Violete Krivokapić na TVNK.
- Izložba dokumenata Tursko-crnogorski odnosi u XIX vijeku i prvoj polovini XX v u arhivskim dokumentima Turske i Crne Gore, Galerije Nikola I i Ilija Šobajić u 2O h.

 

Bijelo Polje
- Postavljanje i lijepljenje plakata, dijeljenje propangadnog materijala i obavještavanje relevantnih činilaca u gradu o manifestaciji i dolazak novinara Dana i Vijesti.

 

Istorijski arhiv Kotor

- U periodu od 08 do 12 maja, u trajanju od 10 do 12 h u izložbenom prostoru IAK otvorena je za javnost izložba ''Pomeni Crne Gore u dokumentima Istorijskog arhiva Kotor''. 

 

AO Cetinje
- Isticanje panoa na vidnim mjestima u gradu i distribucija propagandnog materijala
(kataloga,brošura,lijepljenje plakata,i dr ) po institucijama i školama.

 

Ulcinj
- Najava manifestacije „Nedjelja arhiva“ 2017.g., na lokalnim medijima na crnogorskom i albanskom jeziku, Radio Ulcinj, Radio Elita, TV Teuta i državnim medijima Radio i TV Crne Gore (oglašavanje i davanje intervjua).

 

UTORAK 09. 05.

Andrijevica
- Posjeta učenika završnih razreda JU Srednja mješovita škola Andrijevica Arhivu, 11-12h.

 

Cetinje
- Posjeta nastavnika i učenika JU OŠ ''Njegoš'' Državnom arhivu u 10h. Tematski čas održaće Srđan Pejović o značaju i ulozi Arhiva.
- Promocija zbornika dokumenata Državnog arhiva Crne Gore ''Prosvjetni rad profesora Mihaila Bukvića 1903-1916'', koju je priredila Žana Tassan, a koja će se održati u Nacionalnoj biblioteci ''Đurđe Crnojević'' u 18h. O knjizi će govoriti Stevan Radunović, Predrag Vukić i Vukota Vukotić.

 

Pljevlja
- Posjeta učenika srednje stručne škole Pljevlja u 11 časova- dvije grupe po 15 učenika sa profesorima. Trajanje posjete po 60 minuta.

 

Kolašin
- Najava manifestacije „Neđelja Arhiva“ kroz štampane i elektronske lokalne medije.
- Posjeta JU OŠ Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac u 10h
- Posjeta JUSMŠ „Vuksan Đukić“ Mojkovac u 13h

 

Berane
- Posjeta četvrtih razreda Gimnazije „Panto Mališić“ Državnom arhivu-AO Berane u 12h.
- Posjeta učenika i profesora Gimnazije“30.septembar“ AO Berane-Rožaje u 12h.

 

Podgorica
- Sa predstavnicima JU Gimnazija ''Slobodan Škerović'' razgovaraćemo o arhivskoj djelatnosti, što će se prezentovati i učenicima škole, uz zahtjev da u budućem periodu predstavnici škole i učenici budu češće gosti arhivskog odsjeka Podgorica, s ciljem da se više edukuju o značaju arhivske djelatnosti, načinu rada i rezultatima toga rada.

 

Bar
- Sastanak i Savjetovanje u prostorijama arhiva sa stvaraocima registraturske i arhivske građe u školama u Baru; Tema je: „Specifičnosti u čuvanju i arhiviranju građe nastale u radu škola“.

 

Herceg-Novi
- Posjeta predstavnika Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi 09:30-10:30h

 

Danilovgrad
- u 8 h gosti Arhiva biće đaci srednje škole sa profesorima.
- u 13 h gosti Arhiva će biti predstavnici Vojske Crne Gore

 

Nikšić
- Posjeta studenta Filozofskog fakulteta, odsjek za istoriju prva godina, u 11 h

 

Bijelo Polje
- Posjeta učenika JU.OŠ.Vlaislav sl. Ribnikar - Rasovo od 9 do 10h
- JU. OŠ. Dušan Korać od 10 do 11h
- JU.OŠ. Marko Miljanov od 11 do 12h.

 

AO Cetinje
- Posjeta Sekretara za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti gđe- Ankice Pajović i službenika raspoređenih na poslove arhiva za organe lokalne samouprave u 10h.

 

Ulcinj
- Najava manifestacije „Nedjelja arhiva“ 2017.g., na lokalnim medijima na crnogorskom i albanskom jeziku, Radio Ulcinj, Radio Elita, TV Teuta i državnim medijima Radio i TV Crne Gore (oglašavanje i davanje intervjua).

 

SRIJEDA 10. 05.

Andrijevica
- Posjeta službenika i namještenika lokalne uprave Arhivu, 11-12h

 

Cetinje
- Posjeta nastavnika i učenika JU OŠ ''Lovćenski partizanski odred'' Državnom arhivu u 10h. Tematski čas održaće Srđan Pejović o značaju i ulozi Arhiva.
- Posjeta profesora i učenika JU Gimnazije ''Đorđije Lopičić'' Državnom arhivu u 11:15h. Tematski čas održaće Srđan Pejović o značaju i ulozi Arhiva.

 

Pljevlja
- Posjeta učenika Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja u 11h. Posjeta u dvije grupe po 15 učenika sa profesorima.

 

Kolašin
- U skladu sa zakazanim terminom održati predavanja učenicima Osnovne i Srednje škole u opštini Kolašin
- JU OŠ „Risto Manojlović“Kolašin u 11h
- JU SMŠ „Braća Selić“Kolašin u 13h

 

Berane
- Radna posjeta službenika Arhivskog odsjeka Bijelo Polje i službenika iz Rožaja Arhivskom odsjeku Berane.

 

Podgorica
- Predstavnici arhivskog odsjeka Podgorica će posjetiti JU KIC „ Budo Tomović“ i sa njihovim predstavnicima razgovarati o značaju arhivske djelatnosti, nadležnostima i obavezama, kao i o mogućnosti veće saradnje odsjeka i KIC u okviru kulturnih dešavanja u narednom periodu.

 

Bar
- Otvaranje Izložbe DACG u Baru – Dvorac kralja Nikole „Zvanične čestitke Nikoli I povodom jubilarnih svečanosti 1910.g“

 

Herceg-Novi
- Posjeta službenika zaduženog za poslove arhiva za sve organe lokalne uprave 10:00-11:00 h

 

Danilovgrad
- Od 10 do 11h gosti Arhiva biće studenti Policijske Akademije
- Od 11 do 12 h gosti Arhiva biće predstavnici Policije Crne Gore

 

Nikšić
- Posjeta djaka O.Š. „Luka Simonović“-peti razred. Predavanje o Arhivu i arhivskoj djelatnosti.Predavači službenici Arhivskog Odsjeka Nikšić, u 13 h.

 

Bijelo Polje
- Posjeta kolegama arhivskog odseka Berane druženje i razmjena iskustava.

 

AO Cetinje
- Posjeta Sekretara Osnovnog suda Cetinje i Savjetnika predsjednice suda u 10 h

 

Ulcinj
- Distribucija i deljenje propagandnog materijala, pozivnica i kataloga za predstojeću izložbu.

 

ČETVRTAK 11. 05.

Andrijevica
- Građani Andrijevice posjetiti će prostorije Odsjeka Andrijevica 10-14h.

 

Pljevlja
- Posjeta predstavnika lokalne uprave i to: Predsjednika opštine, Predsjednika Skupštine opštine, Sektretara skupštine i Sekretara sekretarijata za društvene djelatnosti u vremenu od 10 do 14 h.
- Posjeta učenika JU Srednje mješovita škole „17. Septembar“ Žabljak u 09 h.

 

Kolašin
- Upriličiti posjetu predstavnicima Lokalne uprave i odgovornim predstavnicima registratura.

 

Berane
- Posjeta učenika i profesora JU Srednje stručne škole AO Berane-Rožaje u 12 h.

 

Podgorica
- Predstavnici JU Ekonomske škole ''Mirko Vešović'' će posjetiti arhivski odsjek gdje će im predstavnici arhiva govoriti o arhivskoj djelatnosti, uz neposredni uvid u preuzete knjige njihove škole i drugih fondova.

 

Bar
- „OTVORENA VRATA“za posjete djaka i ostalih zainteresovanih građana

 

Herceg-Novi
- Posjeta predstavnika Turističke organizacije Opštine Herceg Novi 09:30-10:30 h

 

Danilovgrad
- Od 10 do 11 h gosti Arhiva biće predstavnici registratura i društvenopolitičkih organizacija

 

Nikšić
- Posjeta djaka O.Š. „Luka Simonović“-peti razred. Predavanje o Arhivu i arhivskoj djelatnosti.Predavači službenici Arhivskog Odsjeka Nikšić, u 13 h.

 

Bijelo Polje
- Posjeta učenika JU Školski centar Bijelo Polje od 9 do 10 h
- Elektrotehničke škole od 11 do 12 h.
- Dolazak i posjeta lokalne televizije SAN.

 

AO Cetinje
- Posjeta učenika JU Osnovna škola “Njegoš“ (VI razred) sa nastavnikom Branislavom Žugićem u 10 h. Učenici će biti upoznati sa značajem i ulogom Arhiva.

 

Ulcinj
- U Galeriji Centra za kulturu Ulcinj otvaranje dokumentarne izložbe „Pečati, štambilji, logotipi i simboli kroz arhivsku gradju AO Ulcinj“, sa početkom u 18 h.
- U čitaonici Biblioteke „Mirko Srzentić“ Ulcinj književno veče „Sjećanje na pokojnog Antona Kočovića-Filipaja, bivšeg arhiviste AO Ulcinj, povodom pet godina od njegove smrti.“

 

PETAK 12.05.

Andrijevica
- Načelnik Odsjeka gostovaće na lokalnom radiju sa temom „ Vrsta i značaj Arhiva,uloga arhivske službe danas, zakonska i podzakonska akta.“ u 11 h

 

Cetinje

- Posjeta arhivista Istorijskog arhiva u Zadru Državnom arhivu Crne Gore u 12h

 

Pljevlja

- Posjeta učenika osnovnih škola OŠ „Ristan Pavlović“, OŠ „Boško Buha“ Pljevlja u vremenu od 11 h za OŠ „Boško Buha“ i u 12 h za OŠ „Ristan Pavlović“ iz Pljevalja.

 

Kolašin
- Dan „Otvorena vrata“ u Arhivski odsjek Kolašin-Mojkovac, za sve zainteresovane građane povodom manifestacije.
- Posjeta po pozivu kolegama iz drugih Arhivskih odsjeka.

 

Podgorica
- Sa predstavnicima škole JU ETŠ ''Vaso Aligrudić'' razgovaraćemo o značaju Državnog arhiva, zakonskoj regulativi, nadležnostima i obavezama kod stvaralaca/držalaca registraturske i arhivske građe, uz zahtjev da u narednom periodu se ostvari kontinuirana saradnja sa nama.

 

Bar
- Distribucija propagandnog materijala

 

Budva
- Posjeta gradonačelnika g. D Krapovića odsjeku je planirana za 10 h

 

Danilovgrad
- Gosti Arhiva biće sudija Apelacionog Suda Crne Gore sa saradnicima
- Gostovanje načelnika na radiju Danilovgrad i radiju Crne Gore

 

Nikšić
- Dan otvorenih vrata

 

Bijelo Polje
- Posjeta predstavnika medija i lokalne samouprave i dr.
- Promocija knjige Mr Tadije Boškovića ''Žrtve rata u srezu Bjelopoljskom 1941 - 1945 godina'' kao i gostovanje u studiju Radio Bijelo Polje.

 

AO Cetinje
- Posjeta građana Cetinja Odsjeku pod geslom “Otvorena vrata“.

 

Ulcinj
- Posjeta predstavnika registratura, škola, učenika i svih drugih zainteresovanih gradjana.
- Očekujemo da će kao i ranijih godina otvaranju naše izložbe i književnoj večeri „Sjećanje na pok.Antona Kočovića-Filipaja„ prisustvovati predstavnici Državnog arhiva Cetinje, direktor sa pomoćnicima.

2017 flajer unutra