U okviru tradicionalne arhivske manifestacije ''Neđelja arhiva'', Državni arhiv Crne Gore i Matica crnogorska upriličili su predavanje na temu: Arhivska služba u Crnoj Gori. O istorijatu i razvoju Arhivske službe u Crnoj Gori govorio je Srđan Pejović.