U okviru tradicionalne arhivske manifestacije ''Neđelja arhiva'', Državni arhiv Crne Gore i Matica crnogorska upriličili su predavanje na temu: Arhivska služba u Crnoj Gori. O istorijatu i razvoju Arhivske službe u Crnoj Gori govorio je Srđan Pejović.

U izdanju Državnog arhiva Crne Gore 10. marta ove godine, iz štampe je izašao Zbornik dokumenata „Prosvjetni rad profesora Mihaila Bukvića 1903-1916“ kojeg je priredila Žana Tassan. Ovaj ilustrovani Zbornik, od 730 stranica, izašao je u štampi IVPE – Cetinje, u tiražu od 500 primjeraka.

Osnovu ovog Zbornika čini ukupno 900 dokumenata koje je autorica sabrala iz fonda Ministarstva Prosvjete i Crkvenih Poslova Knjaževine/ Kraljevine Crne Gore koji se nalazi u depoima Državnog arhiva na Cetinju. 

Na poziv Odbora arhivske uprave i spisovodne službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Češke Republike, direktor DACG i pomoćnik direktora boravili su u radnoj posjeti Pragu i arhivskim ustanovama koje su smještene u tom gradu. Poziv je uslijedio na temelju sporazuma o saradnji između ovih institucija, a kao uzvratna posjeta.
Tom prilikom obavljeni su sastanci sa direktorom Odbora arhivske uprave PhDr Jiri Ulovecom i PhDr Lenkom Linhartovom. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima uspostavljanja tješnje saradnje između arhivskih institucija Crne Gore i Češke Republike. U tom pravcu je gospodin Ulovec potvrdio spremnost da Odbor na čijem je čelu obezbijedi bitne preduslove za ostvarivanje saradnje i razmjenu iskustava. Nadalje, arhivisti iz Crne Gore vodili su razgovore i sa direktoricom Narodnog arhiva u Pragu PhDr Evom Drašarovom i PhDr Petrom Kolbasom, te sa direktorom Arhiva glavnog grada Praga Mgr. Petrom Jiša.