U izdanju Državnog arhiva Crne Gore 10. marta ove godine, iz štampe je izašao Zbornik dokumenata „Prosvjetni rad profesora Mihaila Bukvića 1903-1916“ kojeg je priredila Žana Tassan. Ovaj ilustrovani Zbornik, od 730 stranica, izašao je u štampi IVPE – Cetinje, u tiražu od 500 primjeraka.

Osnovu ovog Zbornika čini ukupno 900 dokumenata koje je autorica sabrala iz fonda Ministarstva Prosvjete i Crkvenih Poslova Knjaževine/ Kraljevine Crne Gore koji se nalazi u depoima Državnog arhiva na Cetinju. 

Delegacija Orijentalnog instituta koju su činili dr Adnan Kadrić-direktor, dr Aladin Husić-viši naučni saradnik i dr Muamer Hodžić-naučni saradnik, bila je u radnoj posjeti DACG.

Na poziv Odbora arhivske uprave i spisovodne službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Češke Republike, direktor DACG i pomoćnik direktora boravili su u radnoj posjeti Pragu i arhivskim ustanovama koje su smještene u tom gradu. Poziv je uslijedio na temelju sporazuma o saradnji između ovih institucija, a kao uzvratna posjeta.
Tom prilikom obavljeni su sastanci sa direktorom Odbora arhivske uprave PhDr Jiri Ulovecom i PhDr Lenkom Linhartovom. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima uspostavljanja tješnje saradnje između arhivskih institucija Crne Gore i Češke Republike. U tom pravcu je gospodin Ulovec potvrdio spremnost da Odbor na čijem je čelu obezbijedi bitne preduslove za ostvarivanje saradnje i razmjenu iskustava. Nadalje, arhivisti iz Crne Gore vodili su razgovore i sa direktoricom Narodnog arhiva u Pragu PhDr Evom Drašarovom i PhDr Petrom Kolbasom, te sa direktorom Arhiva glavnog grada Praga Mgr. Petrom Jiša.

Iz štampe je izašao Zbornik dokumenata „Okružni komitet KPJ Nikšić u NOR-u 1941-1945“ čiji su autori mr Jadranka Selhanović, Biljana Drašković i Dragoslav Bojović, u izdanju Državnog arhiva Crne Gore. Promocija ovog Zbornika održana je u četvrtak 2. marta 2017. godine u Nikšiću u IPC Tehnopolis, sa početkom u 19h. Na promociji su govorili: u ime priređivača, direktor Državnog arhiva Crne Gore Stevan Radunović, predsjednik SUBNOR-a i antifašista Nikšića, Slobodan Bato Mirjačić, recezent Zbornika dr Radoje Pajović, dr Živko Andrijašević i u ime autora mr Jadranka Selhanović. Medijator skupa bila je načelnica Arhivskog odsjeka Nikšić , Violeta Krivokapić. Promocija je organizovana u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću, a njeni organizatori su Državni arhiv Crne Gore – Arhivski odsjek Nikšić, SUBNOR Nikšić i IPC Tehnopolis.
Kako je istaknuto od strane koautorke, mr Jadranke Selhanović, ovaj Zbornik je zapravo prvi tom jer su u njemu objavljena dokumenta koja se odnose na period 1941-1943. Inače, Zbornik dokumenata „Okružni komitet KPJ Nikšić u NOR-u 1941-1945“ predstavlja svojevrstan nastavak projekta publikovanja arhivske građe koja se odnosi na NOR, a koji je započeo još 1996. godine, objavljivanjem Zbornika dokumenata „Podgorički srez u NOR-u 1941-1945“.