Izložba dokumenata Državnog arhiva pod nazivom '' Zvanične čestitke Nikoli I povodom jubilarnih svečanosti 1910. godine'' svečano je otvorena u Nikšiću u četvrtak, 15.12.2016. godine u 19 časova.

U okviru saradnje sa Nacionalnom zajednicom Crnogoraca u Hrvatskoj Državni arhiv Crne Gore je predstavio izložbu „Zvanične čestitke Nikoli I povodom jubilarnih svečanosti 1910 godine“. Ova izložba je nastala kao dio obilježavanja jubileja hiljadu godina državnosti i deset godina obnove nezavisnosti.

Dana 11. oktobra 2016. godine u Ministarstvu kulture svečano je otvorena izložba dokumenata ''ZVANIČNE ČESTITKE NIKOLI I POVODOM PROGLAŠENJA JUBILARNIH SVEČANOSTI 1910 GODINE''.

Arhivističko društvo Srbije je, poslije dužeg vremena, organizovalo međunarodno arhivističko savjetovanje ''Vrednovanje arhivske građe''.

Međunarodna konferencija „Prvi svjetski rat u 1916. godini" u organizaciji Ministarstva vojnog Republike Bugarske-Vojna akedemija „Rakovski", održana je u Sofiji i još tri grada, od 4-7 oktobra 2016. godine. Na ovoj koferenciji učestvovalo je oko 90 učesnika iz 11 država (Bugarska, Rusija, USA, Turska, Poljska, Moldavija, Rumunija, Ukrajina, Mađarska, Srbija, Crna Gora). Na konferenciji su predstvnici Državnog arhiva Crne Gore Stevan Radunović i mr Jadranka Selhanović saopštili rad na temu:
Odraz 1916. godine na konačnu sudbinu Crne Gore