Posjeta đaka osnovne škole ''Njegoš'' izložbi ''Crna Gora u Prvom balkanskom ratu''