Za detalje o arhivskom odsjeku kliknite ovdje.

 

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.5. Arhivski fondovi 1944/45 do 1991/92

1. SKUPŠTINA OPŠTINE – MOJKOVAC (1963-);1963-1990:knj.40.k.45;7,30.

2. NARODNI ODBOR OPŠTINE – MOJKOVAC (1953-1963);1953- 1963:knj.10.k.6;1,40.

3. MJESNI NARODNI ODBOR –MOJKOVAC (?-1952);1945-1953:k.3;0,5.

5. UPRAVA PRIHODA-EKSPOZITURA MOJKOVAC (? - );1979-1992: knj..2.k.8;1,50.

2. PRAVOSUĐE

2.2. Period poslije 1945.

4. SRESKI NARODNI SUD-KOLAŠIN (1945-1947);1945-1947: k.3;0,30.

5. SRESKI SUD-KOLAŠIN (1948-1963);1948-1963: k.27;3,25.

6. OPŠTINSKI SUD-KOLAŠIN (1964-1990);1964-1990: k.74;8,05.

7. OSNOVNI SUD-KOLAŠIN (1990-1996);1991-1996: knj.30.k.20;2,60.

8. OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO(1986- );1986-2000:k.90;10.

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove

9. JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MEĐURIJEČJE"- MEĐURIJEČJE (1938 - ); 1938-1971:knj.52.k.4;1,50.

10. JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "RISTO MANOJLOVIĆ"-KOLAŠIN(1944- ); 1944-1971: knj.338.k.17;6,90.

11. JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MOJSIJE STEVANOVIĆ" – MANASTIR MORAČA(? - );1912;1944-1971: knj.282.k.6;5,30.

12. JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "BRAĆA SELIĆ" – KOLAŠIN (1942- );1942-1975: knj.98.k.2;1,90.

13. JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DR "RADOSLAV-JAGOŠ VEŠOVIĆ" –  BARE KRALJSKE (1945 - );1945-1972: knj.220.k.3; 3,95.

14. JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „VOJIN ČEPIĆ" – DRAGOVIĆA POLJE (1940- );1940-1972: knj.161.k.4;2,90.

15. JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "JEVROSIMA-JEVRA RABRENOVIĆ" – MOJKOVAC (1953- ); 1979-1990: knj.1.k.3. f.7; 1,50.

16. JAVNA USTANOVA SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "VUKSAN ĐUKIĆ" – MOJKOVAC (1951 - );1951-1974:knj.40.k.1; 1,20.

5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

5. Zdravstvene ustanove

17. FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA-MOJKOVAC(1957 -);1970-2000: k.1.f.21;2,0.

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.2.3. Privredna preduzeća

18. DD "SINJAVINA" u stečaju – Kolašin(?-1996);1974;1977-1978;1981-1996: knj.11.k.2;0,60.

19. DD "TRANSPORT"u stečaju – Kolašin(?-2007);1970-2007:knj.36.k.25.f.10;5.

20. ŠPAD "KOLAŠIN"u stečaju – Kolašin(?-2007);1968-2007:knj.117.k.14;5,60.

21. DP "VELETRGOVINAKOMERC"u stečaju – Kolašin(?-2006);1974-2006):k.40;6,70.

22. AD "EKSPORTDRVO"u stečaju – Kolašin(?-2004);1966-2004:knj.84.k.2;2,70.

23. AD"IMPREGNACIJ ADRVETA"u stečaju – Kolašin(? -2007);1966-2007: knj.97.k.7;3,0.

24. AD"MIS" – MOJKOVAC(1990 - );1990-2000: knj.2. f.10; 0,50.

7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

7.1. Političke i društveno-političke organizacije

25. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA – KOLAŠIN(1945-1990);1945-1990: k.58.f.160;18.

26. OPŠTINSKO SINDIKALNO POVJERENIŠTVO – MOJKOVAC(1957 - );1957-2000: knj.19 f.105;6,0.