CG DA 2 AND – AO Andrijevica

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.5. Arhivski fondovi 1944/45 – 1991/92

1. – SRESKI NARODNI ODBOR-ANDRIJEVICA(1945-1952); 1945-1952: knj.170, f.239; 32.

2. – SKUPŠTINA OPŠTINE-PLAV (1963-) 1963-1997: knj.129, f.116; 34.SI za serije Ekspropiracija nepokretnosti «EN«, Uzurpacija nepokretnosti«UN«, Nacionalizacija nepokretnosti«NN«, Razgraničenje društvenih od privatnih šuma«RŠ«

MJESNI NARODNI ODBORI

3. – ANDRIJEVICA(1945-1952);1945-1952:knj.45,f.9;2,60.SI:

4. – GUSINJE(1945-1952);1945-1952:knj.8,f.2;0,35.

5. – KRUŠEVO(1945-1952);1946-1950:knj.5;0,10.

6. – MOST BANDOVIĆA(1945-1952);1946-1952:knj.26,f.9;1,10.

7. – PLAV(1945-1952);1945-1952:knj.44,f.8;1,25.

8. – VELIKA(1945-1952);1945-195:knj.36,f.11;1,60.

9. – TREPČA(1945-1952);1945-1952:knj.36,f.11;1,60.

10. – ĐULIĆI(1945-1952);1946-1952:knj.18,f.7;0,90.

11. – ŠEKULAR(1945-1952);1950:f.1;0,10.

NARODNI ODBORI OPŠTINA

12. – ANDRIJEVICA(1952-1960);1952-1960:knj.14,f.24;1,20.

13. – MURINO(1952-1963);1952-1963:knj.2,f.1;0,20.

14. – PLAV(1952-1963);1952-1963:knj.13,f.18;6,90.

2. PRAVOSUĐE

2.2.Period poslije 1945

15. – SRESKO JAVNO TUŽILAŠTVO-ANDRIJEVICA(1945-1952);1946-1952; knj.29, f.16; 1,95.

16. – SUD ZA PREKRŠAJE-ANDRIJEVICA(1947-1960);1947-1960:knj.8;0,55.

17. – SUD ZA PREKRŠAJE-PLAV(1968);1968:f.5;0,50.

18. – OSNOVNI TUŽIOC-PLAV(1970-);1970-1990: f.34; 3,90. SI za predmete sa oznakom «KT«KTR«KTM«KTN«

19. – OSNOVI SUD-PLAV(1955-);1955-2005: f.348; 92. SI za predmete sa oznakom «K«krivica, «P«parnica, «OV«ovjera, «O«ostavina, «VNP«vanparnica.

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

20. – KNJIGOVODSTVENI KURS –ANDRIJEVICA(?-?);1948-1949: knj.2; 0,30.

21.- JU SMŠ «BEĆO BAŠIĆ« PLAV(1965-); 1965-1985: f.3; 0.60.

OSNOVNE ŠKOLE

22. – ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH-ANDRIJEVICA(?-?); 1974-1975: f.1; 0.30.

23. – »BAJO JOJIĆ«-ANDRIJEVICA(1864-);1945-1974: knj.43; 1.60; SI

24. – «DžAFER NIKOČEVIĆ-GUSINJE(1946-);1946-1980: knj.24, f.18; 4,60.

25. – «PETAR DEDOVIĆ«MURINO(1945-);1945-1974: knj.15, f.2; 3,20.

26. – »HAJRO ŠAHMANOVIĆ«PLAV(1945-);1945-1980: knj.32, f.6; 4.

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.2. Period socijalizma

6.2.3. Privredna preduzeća

27. – RADNA ORGANIZACIJA«MERMER«ANDRIJEVICA (?-1987);1972-1986: knj.28, f.12; 1,70. SI.

28. – INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE«JELA«-ANDRIJEVICA (?-?);1960-1967:f.3;0,20.

29. – SRESKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE-ANDRIJEVICA(?-?);1948-1952: f.3; 0,30.

30. – RO PKB«SOKO-NADA ŠTARK«-ANDRIJEVICA(1983-2005);1983-1984: f.2; 0,20.

31. – RO«14 DECEMBAR«OUR«TERMOVENT«-ANDRIJEVICA(1985-);1985-1987: f.4; 0,50.

32. – JP ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE-PLAV(1990-);1990-1994:f.5;0,30.

33. – ZZ «ANDRIJEVICA« – ANDRIJEVICA (1946-);1946-2000: knj.3, f.23; 1, 40. SI.

34. – AD «1MAJ« -ANDRIJEVICA (1951-2004); 1951-2004: knj.29, f.48; 8,75. SI. 6.2.4. Zanastvo

35. – ZANATSKO PREDUZEĆE«ANDRIJEVICA«-ANDRIJEVICA(?-?);1954-1958: f.6; 0,35.

6.2.5. Zadruge

SELJAČKE RADNE ZADRUGE

36. – »ANDŽELATI« -ANDRIJEVICA(1947-);1949-1950.knj.15, f.3; 0.50.

37. – »BATRIĆ BOJOVIĆ« -BOJOVIĆI (1947-);1949-1952: knj.10, f.2; 0.20.

38. – »ANDRO MUGOŠA« -BREZOJEVICA (1947-);1948-1953: knj.11, f.9; 1.10.

39. – »ALEKSANDAR-LEKO MARJANOVIĆ« -BANDOVIĆA MOST (1947-) 1949-1952: knj.17, f.6; 0.90.

40. – »FAZLIJA ULJEVIĆ« -VUSANJE (1947-1951); 1949-1952: knj.10, f.2; 0,35.

41. – »MILIĆ KELJANOVIĆ« -DULIPOLJE (1947-1951); 1949-1951: f.2; 0,20.

42. – »JEDINSTVO« -ĐURIČKA RIJEKA (1947-1951); 1949-1950: f.1; 0,10.

43. – »ĐULIĆI« -ĐULIĆI (1947-1951); 1950: knj.8; 0,10.

44. – »VOJO BAKIĆ« -ZABRĐE (1947-1951); 1949-1952: knj.3, f.2; 1,20.

45. – »KUTI« -KUTI (1947-1951); 1949-1952: knj.4, f.5; 0,55.

46. – »NOVI ŽIVOT« -MARTINOVIĆI (1947-1951); 1949-1953:knj.2, f.7; 0,70.

47. – »VUJADIN ZOGOVIĆ« -MAŠNICA (1947-1951); 1948-1953: knj.12, f.5; 0,60.

48. – »UROŠ DŽUDOVIĆ« -NOVŠIĆI (1947-1951); 1949-1952: f.5; 0,50.

49. – »JUSUF REDŽEPAGIĆ –PLAV (1947-1951); 1949-1957: f.3; 0,30.

50. – »ĐURO GUBERINIĆ« -SEOCE(1947-1951); 1949-1951: knj.4, f.3. 0,40.

51. – »SLATINA« -SLATINA (1947-1951); 1949-1953: knj.3, f.9; 0,90.

52. – »PARTIZAN« -TREŠNJEVO (1947-1951); 1949-1953: knj.8, f.8; 0,90.

53. – »MILIĆ NOVOVIĆ« -TREPČA (1947-1951); 1949-1951: knj.10; 0,10.

54. – »LJUBO ŠOŠKIĆ« -ULOTINA (1947-1951); 1949-1953: knj.8, f.7; 0,90.

55. – »BOGDAN NOVOVIĆ« -CECUNE (1947-1951); 1949-1951: knj.8, f.4; 0,45.

56. – »JAKŠA DRAGOVIĆ« -ĐULIĆI (1947-1951); 1949-1952: knj.8, f.2; 0,30.

57. – »SAVO GOŠOVIĆ« -DOSUĐE (1947-1951); 1945-1952: f.1; 0,10.

58. – »BUDUĆNOST« -BREZOJEVICE (1947-1951); 1948: f.1; 0,10.

59. – SRESKI SAVEZ ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA-ANDRIJEVICA (1947-1951); 1947-1952: knj.2, f.11; 1,10.

60. – ZADRUŽNI SAVEZ –ANDRIJEVICA (?-?); 1946-1952: f.3; 0,30.

61. – ZADRUŽNI SAVEZ – SLATINA, GORNJA RŽENICA, GRAČANICA, BREZOJEVICE (?-?); 1949,1951, 1952: f.1; 0,10.

B. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.2. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

62. – ĐORĐIJE ĐORĐIJEVIĆ – ANDRIJEVICA (?-?): f.4; 0,40.

V. ZBIRKE

63. – ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO; 1919-1940: f.2; 0,20.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00