Javne nabavke

Obavještenje o ishodu jednostavnog postupka – radovi na održavanju objekata u Kotoru i Beranama

Ugovor – radovi na održavanju

Aneks ugovora


Obavještenje o ishodu jednostavnog postupka – arhivske kutije

Ugovor – arhivske kutije


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge štampanja

Ugovor – usluge štampanja


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – PVC bravarija

Ugovor – PVC bravarija


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – sredstva za higijenu

Ugovor – sredstva za higijenu


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge čišćenja

Ugovor – usluge čišćenja


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – arhivske police

Ugovor – arhivske police


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge štampe

Ugovor – usluge štampe


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – radovi

Ugovor – radovi


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – arhivske kutije

Ugovor – arhivske kutije


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge čišćenja

Ugovor usluge čišćenja


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge štampanja

Ugovor – usluge štampe


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – arhivski regali i police

Ugovor arhivski regali i police


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – sredstva za higijenu

Ugovor – sredstva za higijenu


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – sanacija toaleta u zgradi Državnog arhiva na Cetinju

Ugovor – sanacija toaleta


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – video nadzor

Ugovor – video nadzor


Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka i isporuka arhivskih kutija

Ugovor – nabavka i isporuka arhivskih kutija


Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00