Izbornik Zatvoriti

Arhivski fondovi i zbirke

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Arhivski fondovi i zbirke u Državnom arhivu Crne Gore predstavljeni su u formi Pregleda arhivskih fondova i zbirki sa standardizovanim podacima o arhivskim odsjecima i fondovima/zbirkama koje oni čuvaju sa osnovnim elementima opisa.

Svaki pojedinačni fond ima osnovne elemente opisa:

1. Redni broj arhivskog fonda ili zbirke;

2. Naziv arhivskog fonda ili zbirke;

3. Mjesto-sjedište stvaraoca arhivskog fonda;

4. Raspon godina postojanja stvaraoca arhivskog fonda;

5. Raspon godina građe arhivskog fonda ili zbirke;

6. Količina arhivske građe;

7. Sređenost arhivskog fonda ili zbirke (informativna sredstva)

Pored podataka o fondovima/zbirkama dati su osnovni podaci o arhivskim odsjecima.

Svi fondovi/zbirke razvrstani su, shodno klasifikacionoj šemi, po odjeljcima, oblastima, grupama, podgrupama i periodima.

Fondovi/zbirke su predstavljeni u okviru arhivskog odsjeka kojem pripadaju i povezani su sa informacijama o odsjeku.

Za pristup arhivskoj građi izaberite željeni arhivski odsjek u meniju sa desne strane – Arhivski fondovi/ zbirke