CG DA 2 DAN – AO Danilovgrad

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

CG DA 1 DAN  Arhivski odsjek Danilovgrad

 1.     ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH USTANOVA,ORGANIZACIJA  I DRUGIH INSTITUCIJA                                                                                                                     

1.UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.3.0. Arhivski fondovi od 1918- 1945. i narednih perioda

 1. INVALIDSKI PREDMETI (1919-); 1919-1997: k. 54; 5,4; IR.

 

 1. SRESKI NARODNI ODBOR – DANILOVGRAD (1945-1952.); 1929-1952: knj.158, k.30; 8; SI.

1.5. Arhivski fondovi poslije 1944/1945

 1. NARODNI ODBOR OPŠTINE – DANILOVGRAD (1952-1963); 1953-1963: knj.50, k.36; 6,5;SI.

 

 1. SKUPŠTINA OPŠTINE – DANILOVGRAD (1963-); 1963-2008: knj.20, k.125; 14,5; SI.

 

 1. JU JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE – DANILOVGRAD (1960-); 1960-1994: knj.2, k.2; 0,4; IR.

 

 1. PRAVOSUĐE

2.2. Period od 1945.

 1. OSNOVNI SUD DANILOVGRAD (1945-); 1945-2005: knj.111, k.125; 17,5; SI.

 

 1. SUD ZA PREKRŠAJE DANILOVGRAD (1958-); 1958-1989: knj.32; 3,2; SI.

 

 1. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE

 

4.1. prosvjetne ustanove i organizacije

 

 1. JU GIMNAZIJA „PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ“ – DANILOVGRAD (1970-); 2000-2001: k.1; 0,1.

  

 1. NARODNA OSNOVNA ŠKOLA DANILOVGRAD (1857-1979); 1946-1979: k.4; 0,5; SI.

                                           

 1. JU OSNOVNA ŠKOLA ,,NJEGOŠ“ SPUŽ (1879-); 1946-1968: knj.25; 2,5; SI.

 

 1. JU OSNOVNA ŠKOLA ,,BLAŽO MRAKOVIĆ“ ZAGARAČ (1870-); 1952-1991: knj.6, k.21; 2,4; SI.

 

 1. JU OSNOVNA ŠKOLA ,,VUKO JOVOVIĆ“ DANILOVGRAD (1878-); 1962-1991: knj.4, k.30; 3,5; SI.

 

 1. JU OSNOVNA ŠKOLA ,,MILOSAV KOLJENŠIĆ“ SLAP (1951-); 1963-2000: knj.12, k.38; 4,7; SI.

 

 1. JU DJEČIJI VRTIĆ ,,IRENA RADOVIĆ“ DANILOVGRAD (1953-); 1953-1967: knj.8; 0,5.

                     

                                    4.2. Kulturne ustanove i organizacije

 

 1. JU CENTAR ZA KULTURU DANILOVGRAD (1971-); 1971-1972: k.1; 0,1.

 

 1. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

5.1 Socijalne ustanove

 

 1. JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DANILOVGRAD (1960-); 1960-2011: k.22; 2,2; SI.

 

 1. FOND ZDRAVSTVA – KANCELARIJA DANILOVGRAD (2003-); 2005-2009: k.1; 0,1; SI.

 

5.2. Zdravstvene ustanove

 

 1. JU DOM ZDRAVLJA ,,DIMITRIJE DIKA MARENIĆ“ DANILOVGRAD (1956-); 1978-1994: k.3; 0,3; SI

 

 1. PRIVREDA I BANKARSTVO

 

6.2. Period socijalizma

 

6.2.3. Privredna preduzeća

 

 1. PREDUZEĆE ,,MERMER“ DANILOVGRAD (1964-); 1967-1992: knj.8, k.33; 4; SI.

 

 1. PREDUZEĆE ,,ŽITOPROMET“ SPUŽ (1950-2006); 1966-2006: knj.19, k.37; 5; SI.

 

 1. PREDUZEĆE ,,VUP“ DANILOVGRAD (1970-2006); 1970-2005: knj.13, k.20; 2,8; SI.

 

 1. PREDUZEĆE ,,POLJOKOMERC – KOKAPRODUKT“ MARTINIĆI (-);1984-1996: k.5; SI.

 

 1. PREDUZEĆE ,,PILANA“ DANILOVGRAD; Okruglih pečata – 8; Štambilja – 7.

 

 1. DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

 

7.1. Političke i društveno političke organizacije

 

 1. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA DANILOVGRAD (1943-1991); 1943-1991: knj.85, k.128; 15,5; SI.

                       

 1. ZAVIČAJNI FOND (2002-); 2002-2013: knj.28; 2; SI.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00