DACG na ICARUS konferenciji

“Nadolazeća dekada – Agenda za budući razvoj ICARUS-a”, naslov je 25. po redu ICARUS konferencije, koja je usljed situacije sa pandemijom Covid-19 održana u virtuelnom formatu 26. i 27. novembra 2020. godine. Susreti su održani preko ZOOM platforme, gdje je svoje učešće imao i Državni arhiv Crne Gore.

Prvi dan, započeo je održavanjem Generalne skupštine konzorcijuma, na kojoj je predstavljen novi koncept pod nazivom „Agenda 2023“.  Razmotreno je usvajanje finansijskog izvještaja, te promovisana dva nova člana iz Austije i Holancije.

Drugog dana, prikazane su prošlogodišnje aktivnosti Udruženja.  Dr Thomas Aigner je dao uvodno izlaganje o Time Machine organizaciji, dok je dr Karl Heinz prezentovao četvorogodišnji program (2019-2023) projekta European Digital Treasure, u sklopu Programa Kreativna Evropa.

Takođe su predočene aktivnosti i na drugim projektima saradnje poput Topotheque, Monasterium, CREARCH,  Creative Europe Project THEY LIVE – Students,  te istaknuti njihov značaj i dosadašnji razvoj. Predstavljene su i nacionalne branše ICARUS Italija i ICARUS Hrvatska, kao i asocijacija ICARUS4ALL.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00