DACG na jubileju Arhiva Republike Srpske

Na poziv direktora Arhiva Republike Srpske, predstavnici Državnog arhiva Crne Gore su 19. i 20. aprila 2018. godine prisustvovali obilježavanju jubilarne svečanosti 65 godina Arhiva Republike Srpske.

Arhiv Republike Srpske baštini 65 godina u svojim depoima pisana dokumenta o prošlosti Banjaluke, Bosanske Krajine, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

U okviru dvodnevnog programa organizovano je niz manifestacija, izložbi arhivskih dokumenata, promocija monografije i zbornika radova dokumenata.

Svečanosti su takođe prisustvovali i predstavnici arhiva Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00