ICA Kongres, Seul (Južna Koreja) 5 – 10 septembar 2016

Ove godine održan je u Seulu 18. Kongres ICA. Tema kongresa je bila “ Arhiv, harmonija i prijateljstvo“, mjesto održavanja Coex kongresni centar u Seulu.

Kongresu je prisustvovalo oko 2.000 učesnika iz 190 zemalja. Predstavnici iz 58 zemalja su aktivno učestvovali u izlaganjima, radionicama i seminarima.

U okviru kongresa organizovana su brojna predavanja paralelno u deset odvojenih sala, praktične interaktivne radionice i izložbe koje su bile otvorene, ne samo za učesnike kongresa, već i za javnost. Interesantne su, između ostalog, teme koje su bile na dnevnom redu : neodrživost trajnog čuvanja arhivskih zapisa u eri digitalizacije; mogućnosti saradnje unutar i van arhivske sredine; korišćenje i uloga arhiva u podršci istini, pravdi i pomirenju kao i mogućnost harmonije i prijateljstva u arhivskom okruženju.

Arhivska izložba se sastojala od zbirki fotografija, istorijskih dokumenata, geografskih mapa i filmova na kojima je prikazan razvoj Koreje i napredak zemlje do današnje pozicije Južne Koreje kao globalnog lidera sa naprednom ekonomijom.

U komercijalnom dijelu izložbe učestvovali su brojni izlagači sa ponudom savremenih aparata za digitalizaciju, hemikalija i papira za konzervaciju i restauraciju oštećene gradje.

U ime Državnog arhiva Crne Gore Kongresu su prisustvovali direktor Stevan Radunović i Žana Tassan. To je bila prilika da se sretnemo s kolegama iz arhiva Rusije, Makedonije, Kosova, razmijenimo iskustva i dogovorimo neki vid saradnje u okviru potpisanih sporazuma koje imamo sa njima.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00