AD „Primorka“ Bar (PB)

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – AD „Primorka“ Bar (PB)

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
 AD „Primorka“ Bar
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
 – Industrija za proizvodnju maslinovog ulja „Braća Marić“
– Industrija za preradu maslinovog ulja
– RO Prehrambena industrija „Primorka“

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja  1927 – 2008 
 5.2.1. Istorija Modernu proizvodnju maslinovog ulja u Starom Baru počeli su braća Marić, sinovi trgovca iz Kolašina, koji su 1927.g podigli fabriku za preradu maslina i proizvodnju maslinovog ulja.
Rješenjem Sreskog narodnog odbora u Baru od 10. juna 1945.g fabrika je nacionalizovana i kao državno dobro nastavlja sa radom, šireći svoju djelatnost i proizvodne kapacitete i kao i povećanje broja zaposlenih radnika. Postavljena je privremena uprava fabrike. U to vrijeme fabrika je nosila naziv „Industrija za preradu maslinovog ulja“, a raspolagala je mlinom za meljavu maslina, odjeljenjem ekstrakcije, odjeljenjem rafinerije, odjeljenjem sapunare, odjeljenjem elektrilčne centrale, mašinskim odjeljenjem i odjeljenjem magacina. Zadržan je raniji proizvodni asortiman: maslinovo ulje i sapun.
1951.g pripajanjem Voćare koja se tada nalazila na Topolici, firma dobija naziv Preduzeće za preradu maslina i voća „Primorka“ Bar. Godinu dana kasnije oprema za preradu voća prebačena je sa Topolice u Stari Bar, a 1954.g nabavljena je nova. Iste godine „Primorki“ je pripojen i dio Industrijskog zanatsko-transportnog preduzeća.
U periodu od 1956-1958.g sagrađeni su novi objekti: zgrada meljave maslina, ekstrakcije ulja, rafinerija, ekstrakcija eteričnih ulja, voćara, sušara smokava, kotlovnica na čvrsto gorivo i vodovod.
Pedesetih i šezdesetih godina „Primirka“ je imala veoma širok asortiman proizvoda. 1960.g je počela proizvodnju soka od divljeg nara, po kojem je kasnije postala poznata i van granica zemlje.
1968.g proizvodni asortiman proširen je preradom soje i suncokreta, a nešto kasnije i lanenog sjemena iz Etiopije.
Januara 1970.g „Primorka“ je integrisana sa nikšićkom „Trebjesom“ u svojstvu pogona da bi 1974.g bila konstituisana kao poseban OOUR „Trebjese“. Ovaj status „Primorka“ je imala do sredine 1977.g. U ovom periodu pored postojećih asortimana punjeno je i Nikšićko pivo.
Odlukom o izdvajanju OOUR-a iz Trebjese 1977.g organizuje se u samostalnu radnu organizaciju pod nazivom: Prehrambena industrija „Primorka“ Bar.
Početak 80-tih je period intenzivne obnove „Primorke“ a ujedno i period osavtremenjavanja procesa proizvodnje.
1.januara 1981.g pekara ulazi u sastav „Primorke“, koja je do tada bila u sastavu MPI – Beograd. Septembra 1982.g u rad je puštena savremena pekara koja i danas radi.
Od 1985.g „Primorka“ posluje u sastavu SOOUR –a Agrokombinat 13.jul iz tadašnjeg Titograda, a u svom sastavu ima 3 OOUR-a i jednu radnu zajednicu.
1985.g „Primorka“ zapošljava preko 600 radnika, te godine počinje i uslužno punjenje Coca-Cole za radnu organizaciju Slovenija vino iz Ljubljane.
Za svoj rad i proizvode osvojila je niz priznanja za kvalitet.
Sledeća vrlo bitna statusna promjena desila se 10.09.1991.g kada se samostalno društveno preduzeće „Primorka“, postupkom vlasničke transformacije, registruje kao dioničarsko društvo u mješovitoj svojini, saglasno tada važećem Zakonu o društvenom kapitalu.
Nakon ovog čina uslijedilo je pripajanje ovom društvu i to:
– Poslovna jedinica „Agroprometa“ iz Nove Varoši;
– TP „Promet“ – Ulcinj;
– TP „Crna Gora“ iz sastava „Centrojadran“ Bar;
Navedene jedinice su preuzete odnosno pripojene poslovnom sistemu DD„Primorka“ u preuzima-
nju svih radnika, sredstava i obaveza. Pripojena imovina navedenih preduzeća ušla je u sistem „Primorka“ kao društvena svojina. Sticajem okolnosti stvorena je mješavina društvene i privatne svojine,transformisane i netransfo –
rmisane, zaposlenih koji su koristili mogućnosti otkupa dionica po povlašćenim  uslovima i zaposleni –
ma koji nijesu imali tu mogućnost.
„Primorka“ Bar koja je svojevreme-
no promovisana kao nosilac prehrambene industrije u opštini i šire, u dužem vremenskom periodu, suočavala se sa brojnim problemima sa svim obilježjima  krize  poslova-
nja.
Problemi oblika vlasništva, kadrova, organizacije rada i funkcionisanje sistema upravljanja i rukovođenja, uz ukupnu krizu situacije u društvu rezultirali su stalnim opadanjem poslovnih aktivnosti i ostvarivanjem neophodnih finansijskih rezultata poslovanja. Preduzimane  sanakci-
one mjere nijesu dale rezultate.
Kao normalna posledica takvog stanja Privredni sud u Podgorici je 09.05.2008.g  rješenjem  ST.br.
115/08  uveo stečaj.
Organi upravljanja su:
– Skupština akcionara
– Odbor direktora
– Izvršni direktor
Za svoj rad i proizvode dodeljena su joj mnoga priznanja.
 
 5.2.3. Mjesta Bar  (Stari Bar) 
 5.2.4. Pravni položaj AD „Primorka“ Bar je pravni sljedbenik Industrije za preradu maslinovog ulja. Ima status pravnog lica, ima štambilj, prčat i zaštitni znak. 
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti AD “Primorka Bar“, fabrike za proizvodnju hljeba, ulja i sokova, imala je za grad i područje veliki značaj. Postojanje te fabrike imalo je veliki industrijski značaj i funkciju u stimulisanju na razvoj maslinarstva. Primorka je apsorbovala najviše poljoprivred- nog stanovništva i učinila je u privrednom razvitku značajnu preraspodjelu aktivne radne snage.
Posle katastrofalnog zemljotresa 1979.g broj zaposlenih se znatno povećao, a najviše je bilo nekvalifikovanih is a srednjom stručnom spremom.
Obnova prehrambene industrije bio je naročito važan poslije drugog svetskog rata. U početku mlin za preradu maslinovog zrna malog kapaciteta prerasta u Fabriku za preradu maslina, voća i povrća, koja zatim dobija modernu liniju za preradu maslina, proizvodnju i punjenje ulja, preradu voća i proizvodnju sokova, te širi svoje kapacitete, uvodi nove pogone i uvećava asortiman gotovih proizvoda.
OOUR Fabrika jestivih ulja i sokova obavljala je sve poslove prerade maslina i proizvodnje maslinovog ulja.
Fabrika je prerađivala voće i povrće, gazirane sokove (poznati sok od divljeg šipka”Nar”, od pomorandže “Jadran” i od limuna). Prerađivala je citruse, trešnje, višnje, breskve, dunje, kajsije i smokve. Proizvodila razne vrste kompota i džemova, a naročito proizvode od paradajza. Sve sirovine su bile uglavnom sa područja Crnogorskog primorja.
 Kreditom 1956.g obavljena je rekonstrukcija čitave fabrike. Rekonstrukcija se odvijala u etapama i završena je 1969.g.
Proizvodnja je konstantno rasla sve do zemljotresa 1979.g. “Primorka” je pretrpela znatnu štetu. Posle zemljotresa radilo se u veoma teškim uslovima, u naprslim starim halama i objektima. Zbog štete ai drugih razloga izvršena je rekonstrukcija svih pogona i opreme radi maksimalnog korišćenja  postojećih kapaciteta. Pobiljšana je kvalifikaciona struktura zaposlenih i povećana produktivnost rada.
U 1981.g i 1982.g izvršena su znatna investiciona ulaganja u rekonstrukciju pogona za preradu maslina i proizvodnju biljnog i maslinovog ulja. Pušteni su u rad novi kapaciteti rafinerije i flaširanja jestivih ulja i sokova. Dovršeni su i građevinski objekti uljare. Od tada je “Primorka”počela poslovati sa pozitivnim finansijskim rezultatima, bez obzira na porast cjena sirovina, repromaterijala i energije.
Proizvodni plan OOUR-a Fabrika jestivog ulja i sokova za 1984.g nije se ostvarivao kako je planirano, proizvodnja je opadala bez obzira na nove kapacitete. 
U cilju veće uposlenosti novoizgrađenih kapaciteta za proizvodnju sokova u sastavu “Primorke” posluje OOUR Promet Bar i RZ AIK “13.jul” iz Titograda.
Posluje is a “Slovinom” RO “Slovenija vino” iz Ljubljane u uslužnom punjenju coca-cole. Puštena je u rad i hladnjača kapaciteta 2.500 tona.
Izgrađena je Fabrika hljeba, peciva i kolača, koja je poslovala kao OOUR Prehrambene industrije “Primorka”. Fabrika je ostvarila udruživanje rada i sredstava sa Mlinsko-pekarskom industrijom Beograd. OOUR Pekarstvo proizvodio je sve vrste hleba, krofni, bureka, lepinja itd.
Od 1986-1990.g RO “Primorka” je bila moderna prehrambena industrija sa dvije osnovne organizacije udruženog rada: Fabrika jestivog ulja i sokova i Pekarstvo, Fabrika hljeba, peciva i kolača. Radne jedinice su bile:
–    Proizvodnja i prerada ulja,
–   Proizvodnja i prerada sokova, 
–    Hladnjača, 
–    Tehničko održavanje i energetika, 
–    Transport i 
–    Zajedničke službe
Problemi oblika vlasništva, kadrova, organizacije rada i funkcionisanje sistema upravljanja i rukovođenja, uz ukupnu krizu situacije u društvu rezultirali su stalnim opadanjem poslovnih aktivnosti i ostvarivanjem neophodnih finansijskih rezultata poslovanja. Preduzimane  sanakci-
one mjere nijesu dale rezultate.
Kao normalna posledica takvog stanja Privredni sud u Podgorici je 09.05.2008.g  rješenjem  ST.br.
115/08  uveo stečaj.
 
 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja

Prehrambena industrija “Primorka” Bar egzistira preko 80 godina. Počela je sa radom 1927.g kao Industrija  za  proizvodnju maslino-
vog  ulja “Braća Marić”.
Nakon drugog svjetskog rata juna 1945.g fabrika je nacionalizovana i kao državno dobro nastavlja sa radom, šireći svoju djelatnost i proizvodne kapacitete, paralelno sa povećanjem broja zaposlenih radnika.
1951.g pripajanjem Voćare koja se do tada nalazila na Topolici, firma dobija naziv – preduzeće za preradu maslina i voća “Primorka” Bar.
Pedesetih i 60-tih godina “Primorka” je imala veoma širok asortiman proizvoda, gdje su pored tradicionalnog maslinovog ulja i sapuna postojale mnogobrojne prerađevine od voća i povrća.
1960.g počela je proizvodnja jedinstvenog soka od divljeg nara, po kojem je kasnije “Primorka” postala postala poznata i van granica naše zemlje.
1968.g proizvodni asortiman proširen je preradom soje i suncokreta, a nešto kasnije i lanenog sjemena iz Etiopije.
Januara 1970.g “Primorka” je integrisana sa nikšićkom “Trebjesom” u svojstvu pogona, da bi 1974.g bila konstituisana kao poseban OOUR “Trebjese”. Ovaj status “Primorka” je imala do sredine 1977.g. U ovom periodu pored postojećih asortimana punjeno je i poznato Nikšićko pivo.
Odlukom o izdvajanju OOUR-a iz Trebjese 1977.g organizuje se u samostalnu radnu organizaciju pod nazivom: Prehrambena industrija “Primorka” Bar.
Početak 80-tih je period intenzivne obnove “Primorke” a ujedno i period osavremenjavanja procesa proizvodnje.
1.januara 1981.g pekara ulazi u sastav “Primorke”, koja je do tada bila u sastavu MPI Beograd.
Septembra 1982.g u rad je puštena savremena pekara koja i danas radi.
Od 1985.g „Primorka“ posluje u sastavu SOOUR –a Agrokombinat 13.jul iz tadašnjeg Titograda, a u svom sastavu ima 3 OOUR-a i jednu radnu zajednicu.
1985.g „Primorka“ zapošljava preko 600 radnika, te godine počinje i uslužno punjenje Coca-Cole za radnu organizaciju Slovenija vino iz Ljubljane.
Za svoj rad i proizvode osvojila je niz priznanja za kvalitet.
Sledeća vrlo bitna statusna promjena desila se 10.09.1991.g kada se samostalno društveno preduzeće „Primorka“, postupkom vlasničke transformacije, registruje kao dioničarsko društvo u mješovitoj svojini, saglasno tada važećem Zakonu o društvenom kapitalu.
Nakon ovog čina uslijedilo je pripajanje ovom društvu i to:
– Poslovna jedinica „Agroprometa“ iz Nove Varoši;
– TP „Promet“ – Ulcinj;
– TP „Crna Gora“ iz sastava „Centrojadran“ Bar;
Navedene jedinice su preuzete odnosno pripojene poslovnom sistemu DD„Primorka“u preuzima-
nju svih radnika, sredstava i obaveza. Pripojena imovina navedenih preduzeća ušla je u sistem „Primorka“ kao društvena svojina. Sticajem okolnosti stvorena je mješavina društvene i privatne svojine,transformisane i netransfo –
rmisane, zaposlenih koji su koristili mogućnosti otkupa dionica po povlašćenim  uslovima i zaposleni –
ma koji nijesu imali tu mogućnost.
„Primorka“ Bar koja je svojevreme-
no promovisana kao nosilac prehrambene industrije u opštini i šire, u dužem vremenskom periodu, suočavala se sa brojnim problemima sa svim obilježjima  krize  poslova-nja.
Problemi oblika vlasništva, kadrova,  organizacije  rada  i

funkcionisanje sistema upravljanja i rukovođenja, uz ukupnu krizu situacije u društvu rezultirali su stalnim opadanjem poslovnih aktivnosti i ostvarivanjem neophodnih finansijskih rezultata poslovanja. Preduzimane  sanakci-
one mjere nijesu dale rezultate.
Kao normalna posledica takvog stanja Privredni sud u Podgorici je 09.05.2008.g  rješenjem  ST.br.
115/08  uveo stečaj.
Organi upravljanja su:
– Skupština akcionara
– Odbor direktora
– Izvršni direktor


Izvori:
–  Dr Miloš Perović, Bar i Ulcinj –Savremene privredno-geografske funkcije, Nikšić, 1988.g
– Grupa autora, Bar grad pod Rumijom, Bar, 1984.g
– „Primorka“, šest decenija prehrambene industrije u Baru, Ilustrovana monografija, 1987.g

 
 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija

Vrlo bitna statusna promjena desila se 10.09.1991.g kada se samostalno društveno preduzeće „Primorka“, postupkom vlasničke transformaci-je registruje kao dioničarsko društvo u mješovitoj svojini, saglasno tada važećem Zakonu o društvenom kapitalu.
Organi upravljanja su:
– Skupština akcionara
– Odbor direktora
– Izvršni direktor

     Skupštinu čine svi akcionari Društva.Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine.
Skupština odlučuje o:
1) donošenju Statuta odnosno izmenama i dopunama Statuta;
2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrijednosti;
3) promjenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
4) statusnim promjenama i promjenama pravne forme;
5) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7) usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja, kao i izvještaja revizora;
8) usvajanju izvještaja Odbora direktora;
9) naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se
isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrijednosti  Društva;
10) imenovanju i razrešenju direktora;
11) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju prijedloga za stečaj Društva;
12) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
13) drugim pitanjima koja su, u skladu sa Zakonom, stavljena na dnevni red sjednice Skupštine;
14) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.
Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po
određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja određen veći broj
glasova.
Sjednicom Skupštine predsedava lice koje bira Skupština na početku sjednice.
Odluka o izboru predsjednika Skupštine smatra se donetom ako je za nju glasala većina akcionara odnosno punomoćnika prisutnih na sjednici.
Jednom izabran predsjednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sjednicama Skupštine,
do izbora novog predsjednika u skladu sa ovim statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.
. Društvo ima Odbor direktora u sastavu od:
1) jednog izvršnog direktora i
2) četiri neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisan direktor
Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.
Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena
Zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora
Odbor direktora:
1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6) odgovara za tačnost finansijskih izvještaja Društva;
7) saziva sjednice Skupštine i utvrđuje prijedlog dnevnog reda sa prijedlozima odluka;
9) utvrđuje emisionu i tržišnu cijenu akcija i drugih hartija od vrijednosti, u skladu sa Zakonom;
10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu  sa   Zakonom;
11) izračunava iznose dividendi, određuje dan, način i postupak njihove isplate u okviru ovlašćenja
koja su mu data odlukom Skupštine;
12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u slučajevima propisanim Zakonom;
13) predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o
angažovanju direktora po drugom osnovu;
14) izvršava odluke Skupštine;
15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.
Izvršni direktor je dužan da se u vođenju poslova Društva pridržava ograničenja koja su određena
Zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora Društva.
Izvršni direktor je nadležan da:
1) organizuje i vodi poslovanje Društva i donosi odluke o tekućoj poslovnoj politici Društva;
2) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva;
3) zaključuje ugovore o radu i odlučuje o drugim pitanjima iz oblasti radno-pravnih odnosa, u
skladu sa Zakonom o radu, drugim propisima i opštim aktima Društva;
4) izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
5) vrši i druge poslove i donosi odluke i druge akte koji nijsu u nadležnosti Skupštine i Odbora
direktora, u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.
Direktori biraju jednog od direktora za predsjednika Odbora.
Predsjednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.
Predsjednik Odbora direktora saziva i predsjedava sjednicama Odbora, predlaže dnevni red i
odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica Odbora.
Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom na način određen jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.
Predsjednik Odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:
1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom;
2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
3) statusne promjene koja ima za posledicu prestanak rada Društva.

 
 5.2.8. Opšti kontekst Jedina fabrika u Baru, Uljara braće Marić na Držaku, u Starom Baru nacionalizovana je odmah poslije rata. Već 1946.g na njenim osnovama započinje rad novoosnovana radna organizacija “Primorka”. Sa prerade maslina i proizvodnje, nadaleko čuvenog, ulja “Primorka” je brzo prešla na nove proizvodne sadržaje, na preradu južnog voća i povrća.
U periodu između 1950.g i 1960.g obezbijeđeni su svi uslovi da ova radna organizacija proširi djelatnost in a oblast proizvodnje sokova od divljeg nara, pomorandže i limuna. Veliki uspjeh za prehrambenu industriju iz Bara bili su visoke nagrade i priznanja.
Šezdesete godine su i za Prehrambenu industriju “Primorka” bile godine uspona i dinamičnog razvoja. Tada su bila instalirana moderna postrojenja za preradu uljarica (maslinov plod, suncokret, soja, repica) i južnog voća (nar, pomorandža, limun, mandarina, ananas) i za proizvodnju sokova od ljekovitog mediteranskog bilja.
Zemljotres 1979.g teško je oštetio proizvodne pogone “Primorke”.
Posle je počela faza realizacije velikog  i  ambicioznog  investicio- nog programa: izgrađena je fabrika za proizvodnju hljeba i peciva; izgradnja moderne linije za preradu južnog voća i povrća i kompletirala se velika, savremeno opremljena, hladnjača.
1991.g “Primorka” sevlasnički transformiše i registruje kao dioničarsko društvo u mješovitoj svojini.
Problemi oblika vlasništva, kadrova, organizacije rada i funkcionisanje sistema upravljanja i rukovođenja, uz ukupnu krizu situacije u društvu rezultirali su stalnim opadanjem poslovnih aktivnosti i ostvarivanjem neophodnih finansijskih rezultata poslovanja. Preduzimane  sanakci-
one mjere nijesu dale rezultate.
Kao normalna posledica takvog stanja Privredni sud u Podgorici je 09.05.2008.g  rješenjem  ST.br.
115/08  uveo stečaj.
Organi upravljanja su:
– Skupština akcionara
– Odbor direktora
– Izvršni direktor
 


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine SHS
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1927 – 1929 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo poljoprivrede i finansija Kraljevine Jugoslavije
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1929 – 1941 

 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Italijanska uprava (II svjetski rat)
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1941- 1945 

 

Četvrta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo poljoprivrede NRCG
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1945 – 1951 

 

Peta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Savjet za poljoprivredu Bar
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1951 – 1963 

 

Šesta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Zavod za unapređenje poljoprivrede
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1963 -1974 

 

Sedma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Republički sekretarijat za poljoprivredu
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1974 – 1991 

 

Osma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze podređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1991 – 2009 

 


Deveta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  podređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 2009 – dalje 

 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa   MNE DA PB
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremeno
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  oktobar 2013
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  crnogorski /srpsko-hrvatski, ćirilica, latinica
 5.4.8. Izvori  Izvori:
–  Dr Miloš Perović, Bar i Ulcinj –Savremene privredno-geografske funkcije, Nikšić, 1988.g
– Grupa autora, Bar grad pod Rumijom, Bar, 1984.g
– „Primorka“, šest decenija prehrambene industrije u Baru, Ilustrovana monografija, 1987.g
5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smeštaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Primorka  Bar  DA – PB
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1928 – 2009

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     SO BAR
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1961 – 1980

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00