IZLOŽBA „KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA CRNE GORE 1880-1914“

Izložba dokumenata Državnog arhiva ”Konzularna predstavništva Crne Gore – 1880-1914”, otvorena je, pred brojnom publikom, u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture i medija na Cetinju u utorak, 18.04. 2023. godine.

V. d. direktor Državnog arhiva, Danilo Mrvaljević, istakao je značaj ove izložbe, na kojoj  je predstavljena arhivska građa iz fonda Ministarstvo inostranih djela, koja se prvi put publikuje, a koja svjedoči o veoma razgranatoj diplomatskoj mreži Knjaževine/Kraljevine Crne Gore u datom periodu: „Ovom naučno-popularnom formom posebno skrećemo pažnju na ovu, veoma značajnu i zanimljivu građu, a istovremeno široj publici prezentujemo navedeno razdoblje crnogorske istorije, period koji je uslijedio nakon Berlinskog kongresa, godine i decenije u kojima Crna Gora izgrađuje svoje institucije, dobija prvi Ustav i kao međunarodno priznata, nezavisna i suverena država uspostavlja veze sa brojnim državama širom Evrope i svijeta“.

„Ova izložba malim dijelom je prikazana 2020 godine, na otvorenom i smatrajući da to nije bio baš najadekvatniji način predstavljanja i da se ne smije na tome sve završiti, cijeneći da ova izložba treba da bude u potpunosti pripremljena i prikazana na nivou kakav zaslužuje, izradili smo svih 39 panoa koji su večeras pred vama, uz prateći katalog na crnogorskom i engleskom jeziku i pažljivo pristupili svim organizacionim segmentima za večerašnje predstavljanje.“ – naveo je Mrvaljević.

U ime autora izložbe prisutnima se obratio službenik Državnog arhiva, istoričar, mr Vukota Vukotić koji je naveo da je istorija diplomatije važan segment političke istorije, kojoj istoriografija posvećuje značajnu pažnju. Međutim, kako dodaje, ovdje je riječ o temi izložbe koja je u crnogorskoj istoriografiji zanemarivana. Dalje, Vukotić navodi da za veliki broj ovih konzulata naša nauka ni dan danas ne zna. To je bio osnovni motiv da se priredi i prikaže ova izložba, čime se, između ostaloga, pokazuje i kako je Crna Gora uspjela da samostalno izgradi određenu diplomatsku mrežu koja je biila čak i preko njenih realnih mogućnosti.   

Prema riječima direktorice Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija, Dobrile Vlahović, izložbom ”Konzularna predstavništva Crne Gore  1880-1914”, predstavljena je vrijedna građa koja podsjeća, kako je kazala, na napore naših predaka u kontekstu očuvanja državotvornosti kao i unapređenja međunarodnog pozicioniranja Crne Gore kao države. „Podsjećam da je diplomatska mreža Crne Gore ostavila i nemjerljiv materijalni trag koji se danas sagledava i kroz nepokretna kulturna dobra, zgrade bivših poslanstava na Cetinju, čiju zaštitu i očuvanje posebno ističem cijeneći da je 18. april Dan spomenika i spomeničkih cjelina, koji se širom svijeta obilježava pod pokroviteljstvom ICOMOS-a“, istakla je Vlahović i ukazala na značaj saradnje Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva Crne Gore, najrelevantnijih institucija kulture, kao i Ministarstva vanjskih poslova, naglašavajući da samo zajedničkim radom možemo doprinijeti očuvanju bogate kulturne baštine naše države.

Na 39 panoa prikazano je 230 dokumenata i fotografija o radu konzulatarnih predstavnika Crne Gore u svijetu. Crna Gora je imala zastupnike svojih interesa na četiri kontinenta, a ukupno u 42 grada. Najviše počasnih konzula Crna Gora je imenovala u Italiji, ukupno 12, zatim u Francuskoj, pa u Velikoj Britaniji, na Malti, u SAD, Belgiji, Norveškoj, Švedskoj, Monaku, Nizozemskoj, Madagaskaru, Južnoafričkoj Republici, Brazilu, Španiji, Rumuniji, Argentini, Grčkoj, Njemačkoj, Kanadi, Egiptu i Libiji. Sa ovako postavljenom mrežom konzularnih predstavništava, Crna Gora je širila svoj uticaj i prestiž u svijetu.

Nadamo se da će ova izložba pobuditi naučno interesovanje za ovu temu, jer smo prikazivanjem samo malog fragmenta od sačuvane arhivske građe o počasnim konzulima pokušali da otrgnemo od zaborava jedan bitan segment crnogorske istorije koja zavređuje posebno mjesto i pažnju.

Autori izložbe su službenici Državnog arhiva Jelena Nikolić i mr Vukota Vukotić, a sradnice na izložbi pomoćnica v.d. direktora Vesna Đuričković i službenica Milena Vujović. Izložba će biti otvorena do 5.5.2023.godine.

Foto: Ministarstvo kulture i medija, Državni Arhiv

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00