Izbornik Zatvoriti

Izložba u Parizu „Žene i Veliki rat“

Međunarodna fondacija Forum slovenskih kultura je u saradnji sa partnerskim institucijama organizovala izložbu „Žene i Veliki rat“, čije otvaranje je održano u predstavništvu UNESCO-a u Parizu, dana 09. aprila 2019. godine. Ideja ovog jedinstvenog projekta nastala je kao plod višegodišnjeg rada i uspješne međunarodne saradnje arhiva u regionu, zahvaljujući kojoj je svoj doprinos u implementaciji dao i Državni arhiv Crne Gore. „Upravo je ova izložba slovenskih žena u Prvom svjetskom ratu primjer bliske saradnje“, kazala je dr Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenskih kultura.

Kroz arhivsku građu prikazane su uloge žena u Velikom ratu. Njihov rat se nije odvijao samo na ličnom, ljudskom frontu, već i na porodičnom, društvenom i emancipatorskom. Ratna razaranja, političke i društvene promjene, ekonomska kriza, nerodne godine, izmijenile su ulogu žene. U prvoj polovini XX vijeka istoriografija je bila fokusirana na ratove, politiku, velike ličnosti, ideje, a vrlo oskudno na uticaj i ulogu koje su žene zavrjeđivale. „Bez ovih žena danas ne bismo mogli govoriti o ravnopravnosti polova“ istakao je ambasador Republike Slovenije u Parizu, Andrej Slapničar.

Izložba „Žene i Veliki rat“ izložena je u palati UNESCO-a do 15.4.2019. godine, a zatim će je ugostiti partneri u osam slovenskih zemalja učesnica projekta.

Galerija