Kontakt

VD direktor
Danilo Mrvaljević
tel: 041/230-226
adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00

Sektor za arhivsku građu stvaralaca od značaja za državu 

Pomoćnik direktora: Dragoslav Bojović
tel: 020/225-394; 069-361-381
adresa: ’’13 Jul’’ – 2/3, Podgorica
e-mail: dragoslav.bojovic@dacg.gov.me

Sektor za arhivsku građu stvaralaca od značaja za jedinice lokalne samouprave

Pomoćnik direktora: Željko Miranović
tel: 067-183-936
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: zeljko.miranovic@dacg.gov.me

Sektor za naučno-informativnu djelatnost i zaštitu arhivske građe van arhiva 

Pomoćnik direktora: Srđan Pejović
tel: 041/230-225; 067-656-393
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: pejovic.dacg@t-com.me srdjan.pejovic@dacg.gov.me

Odsjek za naučno-informativnu, kulturno-prosvjetnu i propagandnu djelatnost

načelnik: Srđan Pejović
tel: 041/230-225; 067-656-393
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: pejovic.dacg@t-com.me srdjan.pejovic@dacg.gov.me

Služba za opšte poslove
načelnica: Ljiljana Ševaljević
tel: 041/231-045 (lokal 13); 069-687-987
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: ljiljana.sevaljevic@dacg.gov.me ; pravna.dacg@t-com.me

Služba za finansijske poslove
načelnica: Nataša Pejović
tel: 041/231-045 (lokal 106); 069-124-077
adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: finansije.dacg@t-com.me

Službenik zadužen za saradnju sa NVO
Vesna Đuričković
tel: 041/231-045
adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje

Sekretarica
Slavica Đukanović
tel/fax: 041/231-045 (lokal 101); 067-247-418 069-859-722
adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje

Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe – do 1945 g. – Cetinje
načelnica: Vesna Đuričković
tel: 041/231-045 (lokal 114); 069-361-403
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: vesna.djurickovic@dacg.gov.me

Odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe – od 1945 g. – Cetinje
načelnica: Valentina Kaluđerović
tel: 041/231-045 (lokal 113); 069-361-392
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: valentina.kaludjerovic@dacg.gov.me

Centralni depo Cetinje (građa starog i novog perioda)
načelnik: Lazar Kapisoda
tel: 041/231-045 (lokal 111 i 112); 068-582-581
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: lazar.kapisoda@dacg.gov.me

Odjeljenje za tehničku zaštitu arhivske građe
načelnica: Zorica Radonjić
tel: 041/231-045 (lokal 115); 067-841-971
Adresa: Novice Cerovića 2, Cetinje
e-mail: zorica.radonjic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek Podgorica
načelnica: Tanja Kalezić
tel: 020/268-858; 069-077-187
Adresa: Đoka Miraševića bb, Podgorica
e-mail: t.kalezic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek Danilovgrad
načelnik: Miodrag Zoranić
tel: 020/813-052 067-363-003
Adresa: 9 Decembar, Danilovgrad

Arhivski Odsjek Nikšić
načelnica: Violeta Krivokapić
tel: 040/213-898 069-361-370
adresa: Trg Save Kovačevića br.5 (zgrada Nikšićkog pozorišta-ulaz od Lovćen osiguranja), Nikšić
e-mail: violeta2krivokapic@gmail.com

Arhivski Odsjek Kolašin
načelnica: Vesna Perović
tel/fax: 020/865-607 069-361-358
adresa: Trg borca bb, Kolašin
e-mail: vesna.perovic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek Berane
načelnica: Zorica Stijović
tel: 051/236-437; 069-361-348
Adresa: Balabande, Berane
e-mail: zorica.stijovic@dacg.gov.me ; ba.dacg@t-com.me

Arhivski Odsjek Andrijevica
načelnik: Zoran Zečević
tel: 051/273-249; 069-361-347
adresa: Branka Deletića bb, Andrijevica

Arhivski Odsjek Bijelo Polje
načelnik: Tadija Bošković
tel: 050/432-693; 069-753-117
Adresa: Voja Lješnjaka 51, Bijelo Polje
e-mail: dacgbp@t-com.me

Arhivski Odsjek Pljevlja
načelnik: Vukomir Brajović
tel: 052/322-946; 069-361-359
adresa: Trg ‘’13 Jul’’, Pljevlja
e-mail: vukomir.brajovic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek Budva
načelnica: Julija Bajković
tel: 033/474-033; 069-307-988
adresa: Cara Dušana 13, Budva
e-mail: julija.bajkovic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek Kotor
načelnica: Ana Kaluđerović
tel: 032/325-179; 069-276-356
adresa: Njegoševa 208, Kotor
e-mail: ana.kaludjerovic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek – Istorijski arhiv Kotor
načelnik: Joško Katelan
tel: 032/325-178; 069-045-465
adresa: Stari grad 318, Kotor
e-mail: joni@t-com.me

Arhivski Odsjek Herceg-Novi
načelnica: Tatjana Milačić
fax: 031/323-932; tel: 031/322-655; 069-361-326
Adresa: Herceg Stjepana 1, Herceg-Novi
e-mail: tatjana.milacic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek Ulcinj
načelnica: Ljiljana Bulatović
tel: 030/412-890; 069-361-355
Adresa: Majke Tereze bb, Ulcinj
e-mail: ljilja.ul@gmail.com ; dacgul@t-com.me

Arhivski Odsjek Bar
načelnik: Zoran Đakonović
tel: 030/311-923; 067-604-454
adresa: Jovana Tomaševića 57, Bar
e-mail: dacgbr@t-com.me

Arhivski Odsjek Cetinje
načelnica: Zorica Živković
tel: 041/232-722; 069-361-375
adresa: Bajova 2, Cetinje
e-mail: zorica.zivkovic@dacg.gov.me

Arhivski Odsjek za istoriju radničkog pokreta- Podgorica
načelnica: Biljana Drašković
tel: 020/225-394; 069-612-478
adresa: ’’13 Jul’’ – 2/3, Podgorica
e-mail: biljana.draskovic@dacg.gov.me

Arhivski odsjek za zaštitu arhivske građe van arhiva
načelnica: Ljiljana Parača
tel: 020/225-798; 069-307-986
adresa: ’’13 Jul’’ – 2/3, Podgorica
e-mail: ljiljana.paraca@dacg.gov.me

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00