Međunarodni dani arhiva i Jesenja škola arhivistike u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivske nauke Trst i Maribor

U periodu od 21. do 22. oktobra 2019. godine, održano je međunarodno arhivsko savjetovanje 29. Međunarodni dani arhiva, u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivske nauke Trst i Maribor (IIAS T/M – International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor) i Državnog arhiva u Trstu (The State Archives of Trieste). Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Međunarodnog arhivskog savjeta (ICA).

Međunarodni institut za arhivske nauke okuplja dvadeset država, među kojima su Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Francuska, Hrvatska, Izrael, Italija, Kanada, Kina, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Ukrajina i Velika Britanija.

Učešće u ovogodišnjoj konferenciji uzelo je 34 izlagača, koji su svoje radove bazirali na temama: Pitanja iz arhivske nauke (Questions of Archival Science) i Uticaji socijalnih promjena na arhivsku teoriju i praksu (Resonances of Social Changes in Archival Theory and Practice). Konferencija je otvorena 21. oktobra u konferencijskoj sali Univerziteta Alma Mater u Kopru.

Nakon obilježavanja Međunarodnog dana arhiva uslijedila su predavanja u okviru 13. Jesenje škole arhivistike, gdje su učešće imali i zaposleni u Državnom arhivu Crne Gore.

Predavanja u školi su organizovana u periodu od 23-26. oktobra 2019. godine. Ukupan broj polaznika bio je 21. Učesnici su bili zaposleni u arhivima i arhivskim institucijama. Predavanja su održana na engleskom jeziku, u Hotelu Akva park Žusterna u Kopru i Državnom Arhivu u Trstu.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00