Međunarodno arhivističko savjetovanje – Tara 2016

Arhivističko društvo Srbije je, poslije dužeg vremena, organizovalo međunarodno arhivističko savjetovanje “Vrednovanje arhivske građe“.

Savjetovanje je održano 13. i 14. oktobra 2016. godine u hotelu Omorika na planini Tari. Veliki broj učesnika, gostiju, dobra organizacija i srdačnost domaćina osnovne su karakteristike ovog savjetovanja. Na skupu su učestvovali arhivisti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Na savjetovanju je podnijeto 24 referata koji su štampani u odgovarajućem zborniku radova. Srđan Pejović iz Državnog arhiva Crne Gore saopštio je rad “Re/valorizacija arhivske građe u procesu restitucije“.
Opšte prihvaćena ocjena arhivista je da je savjetovanje bilo vrlo uspješno kako u organizaciji tako i u kvalitetu podnijetih saopštenja.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00