Izbornik Zatvoriti

Muo u arhivskoj građi Istorijskog arhiva Kotor

Arhivisti Državnog arhiva – Istorijskog arhiva Kotor, Joško Katelan i Tina Ugrinić učestvovali su na manifestaciji „Dani Mula“ 21-23. april 2023. godine, u okviru drugog segmenta – Naučna konferencija po pozivu sa međunarodnim učešćem, sa radom „Muo u arhivskoj građi (dokumentima) Istorijskog arhiva Kotor“:

„Muo, malo, mirno, ribarsko mjesto u kotorskoj opštini, često je neopravdano zapostavljano i skrajnuto u svom značaju. Kako nikad nije dosegao sjaj nekadašnjeg Perasta, Prčanja i Dobrote, nije bio ni dovoljno interesantan izučavaocima kulturne baštine Boke Kotorske. Međutim, zahvaljujući arhivskoj građi sačuvanoj u Istorijskom arhivu Kotor, otkriva se jedna nova slika ovog tihog mjesta koja zaslužuje da bude odgonetnuta i prikazana. Muo je kroz vjekove iznjedrio mnoge poznate ličnosti, različitih interesovanja i zanimanja. Pored tih znamenitijih, živopisniju i dinamičniju sliku života nose obični mještani, kroz svoje svakodnevne aktivnosti, druženja, probleme…

U Istorijskom arhivu Kotor čuva se fond Opštine Muo (OM), ali i mnogi drugi arhivski fondovi i zbirke sa vrijednim pomenima toga mjesta. Fond OM je prenešen u Istorijski arhiv Kotor 1954. godine iz prostorija bivše Opštine Kotor. Posljedice I i II svjetskog rata su se odrazile i na arhivalije ovog fonda, tako da dosta građe nedostaje. Fond ima oko 9 dužnih metara građe, odnosno 70 fascikli i 46 pomoćnih knjiga, i djelimično je arhivistički sređen. Za period od 1809-1838. godine izrađena je analitička kartoteka za svaku fasciklu i istorijska bilješka. Dokumenta su pisana uglavnom na italijanskom jeziku, srpskohrvatskom i njemačkom, latinicom i ćirilicom. Osim u ovom fondu, pomene Mula nalazimo i mnogim drugim fondovima i zbirkama. Tako se najstariji dokument Istorijskog arhiva Kotor u kojem se pominje naziv ovog mjesta čuva u fondu Sudsko notarski spisi (SN) iz 11. X 1326. godine.

  Već tokom Francuske uprave u Boki Muo je imao status opštine, što dokazuje dokument iz 1807. godine. Ranije je bio u sastavu kotorske opštine, a status samostalne opštine uz kratke prekide, traje sve do 1941. godine. Opštinsku vlast činili su opštinsko upraviteljstvo na čelu sa predsjednikom, prisjednicima i opštinskim vijećem. Iz dokumenata saznajemo da je Muo imao svoju školu, da se stanovništvo uglavnom bavilo ribarstvom i pomorstvom, ali i poljoprivredom, trgovinom i ugostiteljstvom. Aktivno je učestvovalo u životu grada te bivalo angažovano na izgradnji puta Risan-Krivošije, na raznim drugim građevinskim radovima, na zaštiti kotorskih bedema, bili su vojni dobrovoljci i učestvovali u smještaju vojske. S kulturološkog aspekta, Muo možemo posmatrati kao jedan zaseban entitet, odnosno zajednicu koja se od drugih izdvaja po svojim običajima, kulturi i tradiciji koju njeni stanovnici donekle i danas njeguju. Sa druge strane, Muo dijeli sličnu sudbinu drugih priobalnih naselja. Premda je prije nepunih sto godina svako od bokeljskih mjesta na teritoriji do Veriga imalo svoj vlastiti identitet i autonomiju, oni svi od tog perioda ulaze u sastav Opštine Kotor.“

Prezentacija je bila realizovana na način da su publici prikazane najzastupljenije privredne grane i aktivnosti Muljana sa akcentom na 19. vijek (ribanje, pomorstvo, poljoprivreda, svilarstvo, vinogradarstvo, ugostiteljstvo, zdravstvo, školstvo, kultura …).

Organizator manifestacije „Dani Mula“ je Mjesna zajednica Muo, pod pokroviteljstvom Opštine Kotor.