Muo u arhivskoj građi Istorijskog arhiva Kotor

Arhivisti Državnog arhiva – Istorijskog arhiva Kotor, Joško Katelan i Tina Ugrinić učestvovali su na manifestaciji „Dani Mula“ 21-23. april 2023. godine, u okviru drugog segmenta – Naučna konferencija po pozivu sa međunarodnim učešćem, sa radom „Muo u arhivskoj građi (dokumentima) Istorijskog arhiva Kotor“:

„Muo, malo, mirno, ribarsko mjesto u kotorskoj opštini, često je neopravdano zapostavljano i skrajnuto u svom značaju. Kako nikad nije dosegao sjaj nekadašnjeg Perasta, Prčanja i Dobrote, nije bio ni dovoljno interesantan izučavaocima kulturne baštine Boke Kotorske. Međutim, zahvaljujući arhivskoj građi sačuvanoj u Istorijskom arhivu Kotor, otkriva se jedna nova slika ovog tihog mjesta koja zaslužuje da bude odgonetnuta i prikazana. Muo je kroz vjekove iznjedrio mnoge poznate ličnosti, različitih interesovanja i zanimanja. Pored tih znamenitijih, živopisniju i dinamičniju sliku života nose obični mještani, kroz svoje svakodnevne aktivnosti, druženja, probleme…

U Istorijskom arhivu Kotor čuva se fond Opštine Muo (OM), ali i mnogi drugi arhivski fondovi i zbirke sa vrijednim pomenima toga mjesta. Fond OM je prenešen u Istorijski arhiv Kotor 1954. godine iz prostorija bivše Opštine Kotor. Posljedice I i II svjetskog rata su se odrazile i na arhivalije ovog fonda, tako da dosta građe nedostaje. Fond ima oko 9 dužnih metara građe, odnosno 70 fascikli i 46 pomoćnih knjiga, i djelimično je arhivistički sređen. Za period od 1809-1838. godine izrađena je analitička kartoteka za svaku fasciklu i istorijska bilješka. Dokumenta su pisana uglavnom na italijanskom jeziku, srpskohrvatskom i njemačkom, latinicom i ćirilicom. Osim u ovom fondu, pomene Mula nalazimo i mnogim drugim fondovima i zbirkama. Tako se najstariji dokument Istorijskog arhiva Kotor u kojem se pominje naziv ovog mjesta čuva u fondu Sudsko notarski spisi (SN) iz 11. X 1326. godine.

  Već tokom Francuske uprave u Boki Muo je imao status opštine, što dokazuje dokument iz 1807. godine. Ranije je bio u sastavu kotorske opštine, a status samostalne opštine uz kratke prekide, traje sve do 1941. godine. Opštinsku vlast činili su opštinsko upraviteljstvo na čelu sa predsjednikom, prisjednicima i opštinskim vijećem. Iz dokumenata saznajemo da je Muo imao svoju školu, da se stanovništvo uglavnom bavilo ribarstvom i pomorstvom, ali i poljoprivredom, trgovinom i ugostiteljstvom. Aktivno je učestvovalo u životu grada te bivalo angažovano na izgradnji puta Risan-Krivošije, na raznim drugim građevinskim radovima, na zaštiti kotorskih bedema, bili su vojni dobrovoljci i učestvovali u smještaju vojske. S kulturološkog aspekta, Muo možemo posmatrati kao jedan zaseban entitet, odnosno zajednicu koja se od drugih izdvaja po svojim običajima, kulturi i tradiciji koju njeni stanovnici donekle i danas njeguju. Sa druge strane, Muo dijeli sličnu sudbinu drugih priobalnih naselja. Premda je prije nepunih sto godina svako od bokeljskih mjesta na teritoriji do Veriga imalo svoj vlastiti identitet i autonomiju, oni svi od tog perioda ulaze u sastav Opštine Kotor.“

Prezentacija je bila realizovana na način da su publici prikazane najzastupljenije privredne grane i aktivnosti Muljana sa akcentom na 19. vijek (ribanje, pomorstvo, poljoprivreda, svilarstvo, vinogradarstvo, ugostiteljstvo, zdravstvo, školstvo, kultura …).

Organizator manifestacije „Dani Mula“ je Mjesna zajednica Muo, pod pokroviteljstvom Opštine Kotor.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00