NA CETINJU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN ARHIVA

Dana 09.VI 2019.godine u organizaciji DACG Cetinje, u prostorijama gradske čitaonice Njegoš organizovana je manifestacija obilježavanja “Međunarodnog dana arhiva“. Cilj obilježavanja jeste prezentacija istorijskog naslijeđa, popularizacija arhivske djelatnosti i arhivske službe u CG, te razvijanje svijesti o značaju pisanog kulturno – istorijskog naslijeđa. Državni arhiv organizuje veći broj manifestacija koje koristi za promovisanje svojih izdanja i uopšte upoznavanje javnosti sa radom Arhiva i arhivskom djelatnošću, jedna od tih je i obilježavanje  Međunarodnog dana arhiva.

Manifestaciji su prisustvovali mnogobrojni zvaničnici i ugledni kulturni radnici, arhivisti, istraživači i dr.

Prisutne su pozdravili direktor Državnog arhiva Crne Gore g-din. Saša Tomanović i pomoćnik direktora za naučnu, informativnu i kulturno-prosvjetnu djelatnost g-din Srđan Pejović.

U svom obraćanju predstavnici Arhiva naglasili su da je izdavačka djelatnost prepoznata kao značajan segment unutar ukupne arhivske djelatnosti, mada se o njoj puno manje piše nego o nekim drugim granama arhivistike. Razlog tome se može tražiti u činjenici da je izdavačka djelatnost ta koja stoji na kraju i zaokružuje proces rada u Arhivu. Kao takva ona spada u naučno-kulturnu, prosvjetnu, pa i marketinšku djelatnost Arhiva pa je prepoznata od strane arhivista širom svijeta kao važan segment arhivske aktivnosti preko koje se institucija Arhiva pozicionira u društvu. Smještajući i pozicionirajući izdavaštvo unutar arhivske nauke, smatraju da izdavačka djelatnost ne pripada samo onoj „čistoj“ arhivistici, već predstavlja kopču sa drugim naučnim disciplinama. Upravo ta interdisciplinarnost i povezanost sa drugim granama nauke doprinosi značaju izdavačke djelatnosti u ramu  zadataka arhiva i stvara potrebu da se njome bave i sa ugla arhivistike kao samostalne discipline.

Podsjetili su prisutne na značaj objavljivanja dokumenata u posjedu DACG kao i da su Izdanja Državnog arhiva rezultat programske orjentacije u domenu objavljivanja arhivskih dokumenata. Nedvojbeno je da je u ovom domenu napravljen krupan iskorak i potvrđena sposobnost arhiva da uspješno i autonomno realizuju projekte na polju izdavačke djelatnosti odnosno objavljivanja izvora. U tom smislu, do sada je realizovano, prema ocjeni objektivne kritike, niz značajnih izdavačkih projekata i izložbi dokumenata.Većina ovih izdanja je izloženo u sali.

Na kraju je napravljen osvrt na aktuelne teme u arhivskoj djelatnosti i istaknuto da ulaganjem u digitalizaciju arhivske gradje istorijski izvori postaju zaštićeniji, dostupniji i zanimljiviji građanima i stvaraju se brojne mogućnosti njihove prezentacije.

Na XV. Kongresu u Beču 2004. godine Svjetske arhivske zajednice usvojena je rezolucija o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva koji bi se održavao svake godine 9. juna, na dan osnivanja ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće). Prošlo je još nekoliko godina prije nego li je 9. juna 2008. godine prvi put obilježen Međunarodni dan arhiva.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00