NEĐELJA ARHIVA 2024

U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore, u periodu od 27. maja do 31. maja 2024. godine, na teritoriji cijele države, biće održana tradicionalna manifestacija “Neđelja arhiva”, koja se održava u cilju promocije arhivskog nasljeđa i podizanja svijesti o značaju Arhiva, arhivske djelatnosti i arhivske građe, neprocjenjivog blaga koje se čuva u Državnom arhivu.

U okviru ovogodišnjeg programa “Neđelje arhiva” predviđeno je više od 100 programa i aktivnosti u svim arhivskim odsjecima, širom Crne Gore: izložbe i prezentacije dokumenata; promocije publikacija Državnog arhiva; posjete učenika i studenata; predavanja na temu arhivske izdavačke djelatnosti; održavanje časova istorije i arhivistike; predavanja o važnosti pisane kulturne baštine, značaju, funkciji i ulozi Arhiva u društvu; posjete predstavnika Ministarstva kulture i medija, predstavnika lokalnih samouprava i registratura…

Iz bogatog i raznovrsnog programa Neđelje arhiva 2024 izdvajamo:

PODGORICA

 • Izložba dokumenata ,,Žena… nosilac društvenog razvoja u socijalizmu“. Otvaranje izložbe 27. maja u 12 sati, KIC “Budo Tomović“.

Autorka izložbe je Biljana Drašković sa saradnicima, službenicima  iz AO za istoriju radničkog pokreta.

 • Izložba dokumenata i fotografija  ,,Radni narod Podgorice“ . Otvaranje izložbe utorak 28. maja u 11 sati, Narodna biblioteka ,,Radosav Ljumović“.

Autorka izložbe je Sandra Marković sa saradnicima, službenicima iz AO Podgorica i DACG.

 • Prezentacija starih matičnih knjiga i fotografija iz fonda JU Tribina Titograd, četvrtak 30. maja, AO Podgorica.

NIKŠIĆ

 • Izložba dokumenata ,,Crnogorska prosvjeta kroz arhivsku građu Državnog arhiva 1872-1916“, u sradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Otvaranje izložbe 29. maja u 12 sati, Filozofski fakultet Nikšić.

Autori izložbe su: Željko Miranović, Jasna Cvetković i Mirjana Kapisoda

 • Izložba dokumenata ,,Prosvjeta u Nikšiću kroz arhivsku građu“. Otvaranje izložbe srijeda 29. maja u 19 sati, Tehnopolis.

Autorke izložbe su: Violeta Krivokapić, Dejana Nikolić i Biljana Mrdak

KOTOR

 • Izložba kopija najznačajnijih dokumenata Istorijskog arhiva Kotor – četvrtak  30. maja,  Izložbeni prostor Istorijskog arhiva Kotor.

CETINJE

 • Izložba/prezentacija rada Odjeljenja za tehničku zaštitu arhivske građe u periodu od 27.maja do 31.maja, zgrada Državnog arhiva.

Autorke prezentacije su: Zorica Radonjić, Lidija Vojvodić, Mirjana Kusovac i Senada Ćerić.

 • Promocija bibliografije ,,Stare razglednice u zbirkama Nacionalne biblioteke ,,Đurđe Crnojević“ i Državnog arhiva“, 28. maja u 19 sati, NB ,,Đurđe Crnojević“.

Autorke bibliografije su Danijela Radulović i Ana Pejović

ULCINJ

 • Fotodokumentarna izložba ,,Privredni život u Ulcinju 1945-1965“. Otvaranje izložbe 30. maja u 12 sati, galerija Centra za kulturu.

Autorka izložbe je Ljiljana Bulatović sa saradnicima – službenicima AO Ulcinj.

BAR

 • Internet izložba „Niža realna gimnazija – Bar’’ g. Prezentacija izložbe srijeda 29. maja. Link izložbe: izlozba2024.blogspot.com

Autor izložbe je Zoran Đakonović

ROŽAJE

 • Fotodokumentarna izložba ,,Prosvjeta u Rožajama“. Otvaranje izložbe petak 31. maja u 12 sati, galerija Centra za kulturu.

Autorke izložbe su: Zorica Stijović, Sajma Duraković i Nizaheta Pepić-Agović.

Takođe, u toku trajanja manifestacije od  27. maja do 31. maja biće upriličeno i

BUDVA

 • Izlaganje dokumenata  iz porodičnih i ličnih fondova, srijeda 29. maja,  Arhivski odsjek Budva

HERCEG NOVI

 • Uvid u najznačajnija arhivska dokumenata fonda PUMA, Političko-upravnog Mletačkog arhiva i Topaljska Komunitad Topla, utorak 28. maja, 10-12 sati, arhisvki odsjek Herceg Novi

ČUVAJUĆI ARHIV, ČUVAMO CRNU GORU!

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00