Obavještenje za rad sa korisnicima arhivske građe

Obavještavaju se korisnici usluga Državnog arhiva, poštujuci mjere Vlade Crne Gore i NKT-a, za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje prenošenja novog korona virusa da su prilikom ulaska u zgradu u obavezi koristiti zaštitne maske, dezinfekciona sredstva i poštovati mjere medusobne fizicke udaljenosti.

Takođe preporučujemo, iz razloga ograničenih prostornih kapaciteta Državnog arhiva za rad sa korisnicima, svim korisnicima arhivske građe da predhodno zakažu termin posjete Dražavnom arhivu, putem e-mail-a ili telefona, koji su dati na našoj web stranici www.dacg.me u zavisnosti od sjedišta organizacione jedinice čije usluge koristite.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00