Izbornik Zatvoriti

Posjeta ambasadorke Bugarske

Dana 31.10.2019. u Državnom arhivu održan je sastanak direktora Državnog arhiva, Saše Tomanović, i ambasadorke Republike Bugarske u Crnoj Gori Meglenom Plugčievom. Na sastanku je razmatrana dosadašnja saradnja uz poseban naglasak na razvoj buduće saradnje sa Arhivom Bugarske. Na početku sastanka, direktor je podsjetio na realizovane zajedničke projekte između ova dva arhiva. Direktor Tomanović je predložio da se zanovi Protokol o saradnji koji je istekao, a doprinio bi lakšem pristupu arhivskoj građi i ostalim kulturno prosvjetnim događajima.

Ambasadorka Meglena Plugčieva je predložila da se izložba „Crna Gora i Bugarska na karti Evrope“ prezentuje u Briselu i Strazburgu a izložba „Crna Gora i Bugarska 1878-1918“ u Sofiji i Crnoj Gori.

Na kraju sastanka je zaključeno da pomenute aktivnosti predstavljaju nastavak dobrih odnosa i kvalitetne saradnje između Crne Gore i Bugarske u oblasti kulture i kulturne baštine, te da će se u narednom periodu raditi na novim prijektima razmjene programa i iskustava između dva nacionalna arhiva.