Posjeta arhivskoj službi Češke Republike

Na poziv Odbora arhivske uprave i spisovodne službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Češke Republike, direktor DACG i pomoćnik direktora boravili su u radnoj posjeti Pragu i arhivskim ustanovama koje su smještene u tom gradu. Poziv je uslijedio na temelju sporazuma o saradnji između ovih institucija, a kao uzvratna posjeta.

Tom prilikom obavljeni su sastanci sa direktorom Odbora arhivske uprave PhDr Jiri Ulovecom i PhDr Lenkom Linhartovom. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima uspostavljanja tješnje saradnje između arhivskih institucija Crne Gore i Češke Republike. U tom pravcu je gospodin Ulovec potvrdio spremnost da Odbor na čijem je čelu obezbijedi bitne preduslove za ostvarivanje saradnje i razmjenu iskustava. Nadalje, arhivisti iz Crne Gore vodili su razgovore i sa direktoricom Narodnog arhiva u Pragu PhDr Evom Drašarovom i PhDr Petrom Kolbasom, te sa direktorom Arhiva glavnog grada Praga Mgr. Petrom Jiša.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00