Posjeta Arhivu Jugoslavije u Beogradu

U okviru aktivnosti na polju međunarodne saradnje, obnavljanja kontakata i prikupljanja informacija o građi značajnoj za Crnu Goru koja se nalazi u drugim arhivima, v.d. direktor Danilo Mrvaljević posjetio je prošle nedjelje Arhiv Jugoslavije u Beogradu gdje se sastao sa drirektorom dr Milanom Terzićem.

Cilj posjete bio je prikupljanje informacija o građi koja se nalazi u Arhivu Jugoslavije, sa posebnim akcentom na građu iz vremena Zetske banovine, te razgovor o mogućnostima za pribavljanje kopija te arhivske građe kao i drugim oblicima saradnje dva Arhiva u narednom periodu.

Direktor Arhiva Jugoslavije, gospodin Terzić upoznao je v.d. direktora Mrvaljevića sa procesom rada, planovima i aktivnostima Arhiva Jugoslavije i iskazao spremnost i otvorenost za ostvarivanje saradnje u narednom periodu.

VD direktora Danilo Mrvaljević zahvalio se na veoma srdačnom prijemu i otvorenosti za uspostavljanje saradnje između Državnog arhiva Crne Gore i Arhiva Jugoslavije.

Nakon razgovora, vd direktor Danilo Mrvaljević i službenik Državnog arhiva, istoričar Predrag Adžić, koji je prisustvovao sastanku, obišli su zgradu Arhiva – odjeljenja za zaštitu i korišćenje, sređivanje i obradu arhivske građe, dio depoa u kojima se čuva građa, veliku salu u kojoj se održavaju promocije, naučni skupovi, predavanja i druge manifestacije kao i izuzetan izložbeni prostor Arhiva Jugoslavije, gdje je trenutno postavljena izložba ,,SRPSKI NAROD I JUGOSLOVENSKA DRŽAVA: SPOLJNA POLITIKA 1918-1990”.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00