Posjeta Centralnom arhivu starih akata u Varšavi

Dana 03.IX 2018.godine direktor Državnog arhiva CG, G-din Saša Tomanović posjetio je Centralni arhiv starih akata u Varšavi – Poljska U Arhivu se susreo sa dr hab. Anna Krochmal (Glavni specijalista Departman za arhivistiku iz Vrhovne direkcija državnih arhiva Poljske; g-dinom Hubert Wojtas (Direktor Centralnog arhiva strarih akata); Malgorzata Witecka (Centralni arhiv starih akata, Odjeljenje za naučnoistraživačku djelatnost) i G-din Dr Rostyslav Kramar.

Tokom sastanka vođeni su razgovori o mogućnostima i načinu preuzimanja dijela građe iz fonda “Ministarstvo vojno 1878-1916.godina“ koji se nalazi u Centralnom arhivu starih akata u Varšavi. Od strane predstavnika Poljske pokazano je veliko razumijevanje za ustupanje arhivske građe Državnom arhivu CG.

Fond Državnog arhiva CG “Ministarstvo vojno 1978-1916“ pripada grupi arhivske građe od izuzetnog značaja za Crnu Goru i iz tog razloga je pod zaštitom pokretnog kulturnog dobra. Arhivska građa ovog fonda, cijeneći njenu sadržinu, predstavlja izuzetan istorijski izvor i svjedočanstvo za Crnu Goru po pitanju vojnog ustrojstva. Fond “Ministarstvo vojno“ koje posjeduje Državni arhiv CG usled političkih previranja, uništavanja kao i nesavjesnog odnošenja držalaca ovog fonda nije u cjelosti sačuvan pa bi eventualna dopuna sa arhivskom građom iz arhiva Poljske doprinijela cjelosti fonda i učinjela ga potpunijim istorijskim izvorom.   

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00