Posjeta Državnoj agenciji ,,Arhivi” Republike Bugarske

U okviru aktivnosti na polju međunarodne saradnje, v.d. direktora Državnog arhiva Crne Gore (DA) Danilo Mrvaljević boravio je od 11-13. maja u Sofiji, u posjeti Državnoj agenciji ,,Arhivi” Republike Bugarske(DAA), na poziv prerdsjednika Agencije, doc. dr Mihaila Grueva.

Predsjednik DAA, doc. dr Mihail Gruev i v.d. direktora DA Danilo Mrvaljević razgovarali su o obnavljanju i daljem unaprjeđenju saradnje, mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekata i inicijativama za promociju arhivskog nasljeđa u narednom periodu i izrazili uvjerenje da će tradicionalno dobri odnosi dva arhiva nastaviti da se produbljuju.

Iskazana je obostrana želja za potpisivanjem novog Sporazuma o saradnji, na kojem će se raditi narednih mjeseci i koji bi, nakon svih neophodnih procedura, mogao biti potpisan do kraja godine, prilikom uzvratne posjete delegacije DAA Republike Bugarske, na Cetinju.

Tokom posjete, domaćini su upoznali goste sa radom Agencije na restauraciji, konzervaciji, digitalizaciji i mikrofilmovanju, kao i sa čitaonicom DA – Sofija i izložbenom salom ,,Arhivi”.

U delegaciji Državnog arhiva koju je predvodio v.d. direktora Danilo Mraljević bili su v.d. pomoćnika direktora Željko Miranović(Sektor za naučno-informativnu djelatnost i zaštitu arhivske građe van arhiva) i Predrag Adžić, samostalni savjetnik u Odsjeku za sređivanje i obradu arhivske građe od 1945. godine. U ime Državne agencije ,,Arhivi” Republike Bugarske sastanku su, pored predsjednika, doc.dr Grueva, prisustvovali potpredsjednik, mr Rumen Borisov i generalna sekretarka, mr Nataša Bangjozova – Dimčeva, kao i službenici DAA za međunarodnu saradnju g-đa Plamka Bošnjakova i g-din Dimitar Popov.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00