Posjeta predstavnika Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva i Neđelje arhiva, posjeta predstavnika Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, upriličena je u prostorijama Državnog arhiva na Cetinju.

Ispred Muzičke akademije, Državni arhiv su posjetili dekan Bojan Martinović, prodekanica Tatjana Krkeljić i Ana Perunović Ražnatović stručna saradnica.

Direktor Tomanović je u prisustvu svoje pomoćnice, upoznao sagovornike sa djelatnošću Arhiva, njegovom funkcijom i načinom rada. Takođe je govoreno o pravima i obavezama registratura, pravilima čuvanja i izlučivanja registraturskog materijala i važnosti valorizacije arhivske građe.

Sagovornici su obišli centralni depo i čitaonicu, u kojoj su imali priliku nešto više čuti o fondu Vojna muzika i istoimenom zborniku dokumenata, priređivača Luke Milunovića i Stevana Radunovića u izdavaštvu Državnog arhiva. Sa ovom tematikom prisutne je upoznao istoričar Mr. Vukota Vukotić.

Na kraju susreta, iskazana je obostrana želja i potreba za saradnjom i ostvarivanjem zajedničkih aktivnosti.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00