Posjeta Udruženja Crnogoraca “Crvenka”

Predstavnici Udruženja Crnogoraca “Crvenka” boravili su 8. aprila u zvaničnoj posjeti Državnom arhivu Crne Gore.

V.d. direktor, Danilo Mrvaljević, poželio je srdačnu dobrodošlicu predstavnicima Udruženja, upoznao ih sa nadležnostima i radom Državnog arhiva i posebno istakao značaj ovakvih posjeta, održavanja kontakata, kontinuirane saradnje i njegovanja neraskidivih veza sa našom dijasporom – iseljenicima širom regiona, Evrope i svijeta.

Predstavnici Udruženja su se zahvalili na prijemu, upoznali prisutne sa programom rada i brojnim projektima i aktivnostima koje realizuju u kontinuitetu.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima za zajedničku organizaciju izložbi dokumenta i promocija publikacija Državnog arhiva, kao i o drugim oblicima saradnje.

Ovom prilikom predstavnici Udruženja Crnogoraca “Crvenka” uručili su v.d. direktoru, Danilu Mrvaljeviću, Zahvalnicu za nesebičnu pomoć Državnog arhiva u osnivanju biblioteke Udruženja.

Posjeta crnogorskoj Prijestonici i državnim institucijama kulture sa sjedištem na Cetinju, realizovana je u okviru programa edukativne ekskurzije ovog Udruženja Crnoj Gori, koja ima za cilj upoznavanje mlađih generacija sa njihovom zemljom porijekla, očuvanje nacionalne kulture, tradicije i identiteta i jačanje veza sa državom maticom. 

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00