Posjete povodom Međunarodnog dana arhiva i Neđelje arhiva

Dana 07.06.2018. godine, Državni arhiv su posjetili direktor Centra za socijalni rad Dejan Milošević i direktorica Osnovne škole „Boro Vukmirović“ Ana Novaković – Adžić. Posjeta se odvijala u okviru obilježavanja Međunarodnog dana arhiva i Neđelje arhiva.

Posjetioci su imali priliku upoznati se sa funkcijama, organizacijom i načinom rada Arhiva, kroz upoznavanje sa zakonodavstvom, pravima i obavezama stvaralaca arhivske građe, kao i njihovim značajem za funkcionisanje arhivske djelatnosti.

U pratnji Načelnice centralnog depoa Arhiva, prisutni su obišli i prostorije u kojima se trajno čuva arhivska građa.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00