POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I DRŽAVNOG ARHIVA CRNE GORE

U cilju objedinjavanja naučnih potencijala, afirmacije i promocije naučnih,  kulturnih i istorijskih vrijednosti Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Državni arhiv Crne Gore zaključili su danas Sporazum o saradnji. Sporazum su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti potpisali generalni sekretar CANU akademik Dragan Radonjić i direktor Državnog arhiva Crne Gore Saša Tomanović.

Sporazumom je predviđena saradnja koja će se realizovati u sljedećim vidovima:

  • učešće u obilježavanju značajnih jubileja događaja i ličnosti vezanih za  Crnu Goru;
  • zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima;
  • održavanje naučnih skupova i okruglih stolova;
  • realizacija i promocija zajedničkih izdanja;
  • učešće na Tribini CANU;
  • saradnja na drugim poslovima od zajedničkog interesa.

Realizaciju Sporazuma pratiće Koordinacioni odbor od 4 člana. od kojih  svaka strana potpisnica Sporazuma imenuje po 2 člana.

U razgovorima je bilo riječi i o konkretnim zajedničkim projektima, kao npr. publikovanje monografije “Akcije crnogorskih banaka, novčanih zavoda i privrednih društava 1863–1946”.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00