Promocija knjige „Okružni komitet KPJ Nikšić u NOR-u 1941-1945“

U izdanju Državnog arhiva Crne Gore, u koncertnoj sali muzičke škole “ Dara Čokorilo“održana je, 16.09. 2019. godine, promocija druge knjige zbornika dokumenata  „Okružni komitet KPJ Nikšić u NOR-u 1941-1945“ čiji su priređivači mr Jadranka Selhanović, Dragoslava Bojović i Biljana Drašković. U ime izdavača govorio je direktor Državnog arhiva Crne Gore Saša Tomanović, predsjednik UBNORA-a i antifašista Nikšić Slobodan-Bato Mirjačić, prof. dr Živko Andrijašević, prof. dr Adnan Prekić i u ime priređivača mr Jadranka Selhanović.  Organizatori događaja Državni Arhiv Crne Gore-Arhivski odsjek Nikšić, UBNOR  Nikšić i ŠOSMO „Dara Čokorilo“ Nikšić.

Druga knjiga zbornika uglavnom sadrži dokumenta koja se objavljuju prvi put. Iz arhivske građe izdvojeno je 600 dokumenata od kojih je odabrano i objavljeno 187. Odabrana dokumenta vrednovana su kao najznačajnija i najvjerodostojnija za prikazivanje ratnog perioda od septembra 1943. do januara 1945. godine, na prostoru na kome je politički, organizaciono i komandno djelovao Okružni komitet KPJ Nikšić.

Arhivski izvori, koji su odabrani za publikovanje potiču iz šest arhivskih zbirki koje se odnose na Narodnooslobodilački rat u Crnoj Gori 1941-1945. Integralno je prenešen svaki  dokument, dat je redni broj i naslov, sa kratkim sadržajem teksta. Za 135 ličnosti, koje se pominju u dokumentima, urađena je kraća ratna biografija. Pored imenskog registra, urađen je popis dokumenata i dato je značenje skraćenica. Originalni reprezentativni arhivski materijal, koji čini ovaj zbornik, čuva se u Državnom arhivu Crne Gore- Odsjek za istoriju radničkog pokreta Podgorica. 

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00