Promocija zbornika „Crnogorska vojna muzika“

U Nikšiću je 29. III. 2018. godine, u prostorijama Nikšićkog pozorišta, sa početkom u 19 sati, održana je promocija zbornika pod nazivom „Crnogorska vojna muzika“ u organizaciji Državnog arhiva CG i Ministarstva odbrane CG.

Zbornik dokumenata Vojna muzika, priređivača g-dina Luke I. Milunovića i g-dina Stevana Radunovića rezultat je saradnje Ministarstva odbrane i Državnog arhiva. Prikazana dokumenta u ovom zborniku svjedok su stvaranja i postojanja vojne muzike, i stoga su nezaobilazan izvor za naučna i druga istraživanja političkog, društvenog, i kulturnog života Knjaževine CG i potvrđuju da na prostoru C.G. muzička kultura ima duboke korijene. U prisustvu velikog broja posjetilaca o knjizi su govorili direktor Državnog arhiva Saša Tomanović, priređivači Stevan Radunović i Luka I. Milunović koji je dao poseban osvrt na značajna dokumenta koja se čuvaju u Dražavnom arhivu a na osnovu kojih je nastao ovaj vrijedan zbornik.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00