Sastanak ICARUS konzorcijuma pod nazivom „Saradnja kao mogućnost – Istorijska dokumenta, istraživanja i društvo u Digitalnoj Eri“

U periodu od 24. do 26. septembra 2018. godine na Univerzitetu Federiko II u Napulju (Italija), organizovan je 22. sastanak ICARUS konzorcijuma pod nazivom „Saradnja kao mogućnost – Istorijska dokumenta, istraživanja i društvo u Digitalnoj Eri“.

ICARUS (www.icar-us.eu) je konzorcijum koji podržava arhive i druge srodne institucije u rješavanju izazova novog digitalnog doba. Osnovan je 2008. godine i organizovan je kao udruženje u skladu sa zakonskom regulativom u Austriji, a sastoji se od 160 javnih tijela iz nekoliko evropskih zemalja, kao i Kanade i Amerike. Državni arhiv Crne Gore je  dugogodišnji član ICARUS-a i benefiti tog članstva su: razmjena međunarodne mreže stručnjaka; mobilnost zaposlenih; učešće u projektima saradnje; učešće na konferencijama, radionicama i okruglim stolovima; usluge savjetovanja u vezi sa digitizacijom i digitalizacijom građe, postavljanje materijala na internetu i druga međunarodna istraživanja.

Navedenom skupu prisustvovali su predstavnici Državnog arhiva CG. Na konvenciji se diskutovalo o uticaju Digitalne ere na arhivsku strukturu, istraživanje i rukovanje istorijskim dokumentima. U trodnevnom radu, učesnici su imali priliku upoznati se sa novim (digitalnim) metodama istraživanja od strane prisutnih naučnika i profesora. Događaj je organizovan u okviru pet sesija i isto toliko okruglih stolova, gdje su prisutni učestvovali u interaktivnoj diskusiji. Svakako da je krajni cilj konvencije bio priprema novih partnerstava, kao i planiranje i sprovođenja zajedničkih projekata, što su predstavnici Državnog arhiva CG iskoristili i upriličili sastanke sa Direktoricom Istorijskog arhiva Požarevac (g-đa Jasmina Nikolić), Direktorom Državnog arhiva Rijeka (g-din Goran Crnković), Direktorom Državnog arhiva Zadar (g-din Ante Gverić) i Direktorom Državnog arhiva Makedonije (g-din Kiril Petrov).

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00