SPORAZUM O SARADNJI DRŽAVNOG ARHIVA CRNE GORE I ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU

Delegacija Orijentalnog instituta koju su činili dr Adnan Kadrić-direktor, dr Aladin Husić-viši naučni saradnik i dr Muamer Hodžić-naučni saradnik, bila je u radnoj posjeti DACG.

Radni sastanak bio je prilika za razmjenu iskustava, ideja i usklađivanje planova. U tom kontekstu je 24.03. 2017. godine potpisan i Protokol o saradnji između ove dvije institucije, čime je postavljen temelj za buduću programsku saradnju.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00