Sporazum o saradnji sa arhivom Sjeverne Makedonije

Na Cetinju, dana 30.VIII 2021.godine Direktori Državnog arhiva Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore dr Emil Krsteski i Saša Tomanović potpisali su Sporazum o saradnji. Sastanku je prisustvovao i ambasador Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori g-din Mihajlo Trpkovski, pomoćnica direktora DACG g-đa Mirjana Kapisoda, Sašo Jankulovski (državni savjetnik za pravne poslove u Arhivu R.S. Makedonija)

Na upriličenom sastanku dr Krsteski i Tomanović razmijenili su mišljenja o dosadašnjim iskustvima, radu i funkcionisanju dva arhiva, kao i njihovim budućim planovima i aktivnostima. Potpisivanjem ovog bilateralnog Sporazuma o saradnji definisani su pravci saradnje u oblasti istorijskih dokumenata i arhiviranja i produbljeni su odnosi dva Arhiva.

Direktor Državnog arhiva Crne Gore g-din Saša Tomanović istakao je da je zaključivanje Sporazuma o saradnji sa Državnim arhivom Republike Sjeverna Makedonija veoma značajno za dalji rad Arhiva Crne Gore. “Ovaj Sporazum ima za cilj unapređenje arhivske djelatnosti u CG kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje radi stvaranja uslova za efikasniju i kvalitetniju obradu arhivske građe. Na osnovu ovog Sporazuma će se dalje planirati i realizovati konkretni oblici saradnje, (razmjena iskustava i informacija o arhivskoj građi, razmjena arhivista, a eventualno i kopija značajnih dokumenata, zajednički izdavački projekti i izložbe, zajedničko nastupanje u organima ICA, kao i apliciranje na poziv za grantove međunarodnih organizacija namijenjenih za potrebe digitalizacije arhivske građe i sl.)“

Direktor Državnog arhiva Republike Sjeverna Makedonija dr. Emil Krsteski rekao je: „Ovaj sporazum znači viši zakonodavni nivo saradnje sa Državnim arhivom Crne Gore i konkretne korake za saradnju u razmjeni istorijskih dokumenata. Između ostalog Sporazumom će se unaprijediti i proces digitalizacije u ova dva arhiva, kao i uspostaviti saradnja u okviru procesa sukcesije arhivske građe iz bivše SFRJ‘’.

Potpisnici su izrazili uvjerenje da će formalizovanje saradnje potpisivanjem ovog Sporazuma i korišćenjem utvrđenih mehanizama značajno doprinijeti unapređenju arhivske djelatnosti, te da će konkretni rezultati saradnje i zajedničkog rada ubrzo biti vidljivi u praksi.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00