Završeni radovi na sanaciji eksterijera zgrade Arhivskog odsjeka Kotor (Škaljari)

U skladu sa mogućnostima, prioritetima i ekonomskom situacijom završeni su radovi u okviru faze I i II koji se odnose na sanaciji eksterijera zgrade Arhivskog odsjeka Kotor u Škaljarima. Radovi su izvedeni u skladu sa projektom Centra za konzervaciju i arheologiju CG (stolarija, fasada, olučni sistem). Zbog nedostajućih finansijskih sredstava projekat za sanaciju objekta koji koristi Arhivski odsjek  Kotor odvija se u tri faze.

Prvu fazu otpočeli smo 2019.godine dijelom iz sredstava Ministarstva kulture CG (opredijeljenih u okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara) a dijelom iz sopstvenih sredstava, kojim je finansirano plaćanje projekta Centra za konzervaciju i  arhelogiju, djelimična zamjena oštećene stolarije i dijela olučnog sistema.

Stanje zgrade nakon sanacije

Druga faza radova otpočela je 2020.godine, koja je obuhvatila radove na sanaciji fasade starog dijela zgrade a finansirana je iz budžetskih prihoda DACG, s obzirom da je zbog nedostatka sredstava u budžetu Ministarstva kulture CG (izazvane teškom ekonomskom situacijom), izostala podrška za ovu fazu projekta.

U narednoj godini planirana je realizacija treće faze, zavisno od raspoloživih sredstava.

Osnovni problem  usporene realizacije projekta u cjelosti je nedostatak finansijskih sredstava iz razloga što se dijelom ovaj projekat finansira iz sredstava opredijeljenih od strane Ministarstva kulture CG, (u okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara) a dijelom iz budžetskih sredstava opredijeljenih DACG za održavanje građevinskih objekata.

Stanje zgrade prije sanacije

Radovi su veoma značajni ne samo zbog estetike i očuvanja kulturnog dobra, već i zbog bezbednosti arhivske građe.

Uz maksimalno poštovanje konzervatorskih uslova, sačuvana je autentičnost zgrade i ona se sada može na jedan lijep način predstaviti budućim posjetiocima.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00