Završeni radovi na sanaciji eksterijera zgrade depoa Arhivskog odsjeka Kotor

Radovi na sanaciji objekta u kojem je smješten depo Arhivskog odsjeka Kotor u Škaljarima, započeti 11.11.2021.godine, završeni su prošle nedjelje. Sanacija je u potpunosti realizovana iz budžetskih sredstava DACG opredijeljenih za održavanje građevinskih objekata.

Zatečeno stanje

Kompletna krovna površina je detaljno očišćena od lišća i otpada, atika od lima je kompletirana i trajno zaštićena. Izvršena je montaža nove stolarije, urađena je fasada i postavljeni novi oluci.

Radovi i stanje nakon sanacije

U narednom periodu planirana je sanacija hidroizolacije ravnog krova depoa, elektro instalacije i elektro opreme, kao i podova, plafona i zidova u istom objektu.

Takođe, sanirana su manja oštećenja na krovu Državnog arhiva na Cetinju, dok su sve kritične tačke na ravnom krovu obrađene hidroizolacionim materijalom u dva sloja, a nastavak nanošenja hidroizolacije biće realizovan na proljeće, čim se steknu povoljni vremenski uslovi za ovu vrstu radova.

Državni arhiv Cetinje

Ovih dana počinju radovi u Arhivskom odsjeku za istoriju Radničkog pokreta u Podgorici, u cilju rješavanja problema konstantnog plavljenja prostorija depoa.

Prioriteti za narednu godinu biće sanacije na objektima Državnog arhiva u Herceg Novom i Beranama, adaptacija i opremanje prostora za proširivanje depoa u Pljevljima, kao i hitne popravke u još nekoliko arhivskih odsjeka širom Crne Gore, a sve u cilju stvaranja uslova za nesmetan proces rada i unaprjeđenja uslova za čuvanje i zaštitu arhivske građe.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00